Zoekresultaten  1-10 van de 175 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Jaarrapportage monitor GLI 2022

  Rapport met een stand van zaken over de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dit is een manier om om mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden bij het bereiken van een gezondere leefstijl. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WHO global standard for safe listening venues and events

  Dit onderzoek van de WHO geeft aanleiding om het maximale geluidsniveau in Nederland te verlagen van 103 naar 100 decibel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2021-2022

  Onderzoek naar de sterkte van cannabisproducten zoals die te koop worden aangeboden in Nederlandse coffeeshops.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • HBSC 2021 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland

  Rapport over de gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Dit rapport is opgesteld door het Nederlandse Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alcoholmarketing gericht op jongeren

  Onderzoek naar het bereik en de beïnvloeding van alcoholmarketing op jongeren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Screening op huidkanker

  Advies van de Gezondheidsraad over de screening op huidkanker. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindevaluatie Preventie in het Zorgstelsel

  Ontwikkelingen en ervaringen 2016-2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2020 en 2021 3e Convenant Preventie Gehoorschade door Versterkte Muziek

  Rapport over de voortgang in de jaren 2020 en 2021 bij de uitvoering van het 3e Convenant Preventie Gehoorschade door Versterkte Muziek. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2021

  Het Nationaal Preventieakkoord is in 2018 afgesloten om ervoor te zorgen dat er in 2040 minder mensen roken, overgewicht hebben of te veel alcohol drinken. Hiervoor heeft de rijksoverheid met meer dan 70 partijen doelen gesteld en afspraken gemaakt om die doelen te halen. Het RIVM evalueert elk jaar de voortgang van deze afspraken en of de doelen zijn behaald. Deze evaluatie gaat over de ontwikkelingen tot en met 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezondheidseffecten van ultrafijn stof van vliegverkeer rond Schiphol Integraal rapport

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport onderzoekt de effecten van ultrafin stof rond Schiphol op hart- en vaatstelsel, geboorte, luchtwegen, zenuwstelsel, diabetes en algemene gezondheid (waaronder sterfte).

  Bekijk document gepubliceerd op