Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Resultaten quick scan Gezondheidsverschillen stedelijke vernieuwingsgebieden

  Deze quick scan is een bouwsteen voor het formuleren van de beleidsagenda voor de herstelperiode na COVID-19. In de quick scan wordt een analyse gemaakt van wat helpt en hindert in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden als het vraagstuk ‘gezondheid, fysieke leefomgeving en de sociaal-economische omstandigheden van de bewoners’ in samenhang bekeken wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overvliegen conflictgebieden

  Het rapport gaat over het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de werking van het veiligheidsmanagementsysteem bij het vliegen over conflictgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen. Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen (PDF | 1 pagina | 89 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Luchtvaartwet

  De nota bevat enkele w3ijzigingen in het wetsvoorstel voor de wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES. Het voorstel houdt verband met gemeenschappelijke Europese regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging Luchtvaartwet

  Minister Grapperhaus reageert op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerfracties ver het wetsvoorstel voor de wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES. Het voorstel houdt verband met gemeenschappelijke Europese regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaart

  Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaart (versie RvS)

  Advies van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart. Dit is de versie voor de Raad van State.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Crisisplan luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart

  Het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart (hierna: NCP-L) beschrijft op hoofdlijnen de nationale uitgangspunten en (samenwerkings)afspraken bij de gezamenlijke aanpak van burgerluchtvaartongevallen in het binnenland en luchtvaartongevallen in het buitenland met Nederlandse slachtoffers.

  Bekijk document gepubliceerd op