Zoekresultaten  11-20 van de 1.306 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Berekeningen beleidskader netwerkkwaliteit

  De studie beschrijft de netwerkkwaliteit op Schiphol in de periode 2013 tot en met 2021 en vergelijkt deze met de netwerkkwaliteit op een aantal buitenlandse luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Innovative methods for wood protection Final report

  Het rapport onderzoekt de mogelijkheden voor houtbeschermingsmethoden die weinig of geen impact hebben op het milieu en de gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Beleidskader netwerkkwaliteit

  De notitie beschrijft een nieuw beleidskader voor netwerkkwaliteit bij luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick scan naar alternatieven voor het bestrijdingsmiddel fosfine

  Het rapport bevat een quick scan van de alternatieven voor het gebruik van het ontsmettingsmiddel fosfine in de agrarische sector (fumigatie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen in bestrijdingsmiddelen

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport onderzoekt de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in bestrijdingsmiddelen. Het bespreekt daarbij het verschil in criteria voor een ZZS in industriële emissies en de criteria voor een zorgstof in het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactienota beleidskader netwerkkwaliteit

  In de Luchtvaartnota 2020-2050 is aangekondigd dat het Rijk een nieuw beleidskader netwerkkwaliteit opstelt. Een eerste conceptversie van dit beleidskader is in mei 2022 opgeleverd. Het bevat een nieuwe definitie en monitoringwijze van netwerkkwaliteit. Hierin staat de GaWC (Globalization and World Cities) index centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Praktijkproef antifouling Bevindingen van interviews en beperkte deskstudie

  Het rapport evalueert de praktijkproef 'Field efficacy test of environmentally friendly antifouling products for pleasure boats in The Netherlands'.  De evaluatie richt zich op de vraag in hoeverre de Praktijkproef de bekendheid met en het gebruik van milieuvriendelijkere alternatieven voor anti-aangroeimiddelen op pleziervaartuigen heeft bevorderd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities als gevolg van een luchthaven

  Het rapport gaat over onderzoek naar aangrijpingspunten voor verbetering van de uniformiteit en transparantie bij rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities door luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Luchtvaart in Nederland Draagvlakonderzoek onder het Nederlands publiek meting 202

  Het rapport gaat over kwantitatief onderzoek naar het draagvlak voor luchtvaart onder het Nederlandse publiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GaWC-lijst 2020 voor Nederland

  Globalization and World Cities (GaWC) lijst met bestemmingen vanaf Schiphol. 

  Bekijk document gepubliceerd op