Zoekresultaten  1-10 van de 2.058 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Monitoring mer 2021 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt milieueffectrapportages (m.e.r) uit 2019, 2020 en 2021 en mer-beoordelingen uit 2021. Het richt zich op de inhoud van de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de behandeling ervan door het bevoegd gezag. Ook kijkt het naar het toezicht op de naleving van de mer-regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals s

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulair financieren

  Deze rapporten onderzoeken in welke mate het in Nederland beschikbare (financiële en niet-financiële) instrumentarium voor de circulaire economie aansluit op de behoefte van ondernemers. De hoofdrapportage vormt de synthese van de 3 deelrapportages.

 • Circulair financieren - Circulair financieren deel 3: Financieringsoplossingen voor het circulaire mkb in Nederland

  Deze rapporten onderzoeken in welke mate het in Nederland beschikbare (financiële en niet-financiële) instrumentarium voor de circulaire economie aansluit op de behoefte van ondernemers. De hoofdrapportage vormt de synthese van de 3 deelrapportages.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulair financieren - Circulair financieren deel 2: Het aanbod van financiering voor het circulaire mkb in Nederland

  Deze rapporten onderzoeken in welke mate het in Nederland beschikbare (financiële en niet-financiële) instrumentarium voor de circulaire economie aansluit op de behoefte van ondernemers. De hoofdrapportage vormt de synthese van de 3 deelrapportages.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulair financieren - Circulair financieren deel 1: De vraag naar financiering voor het circulaire mkb in Nederland

  Deze rapporten onderzoeken in welke mate het in Nederland beschikbare (financiële en niet-financiële) instrumentarium voor de circulaire economie aansluit op de behoefte van ondernemers. De hoofdrapportage vormt de synthese van de 3 deelrapportages.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulair financieren - Circulair financieren: hoofdrapportage

  Deze rapporten onderzoeken in welke mate het in Nederland beschikbare (financiële en niet-financiële) instrumentarium voor de circulaire economie aansluit op de behoefte van ondernemers. De hoofdrapportage vormt de synthese van de 3 deelrapportages.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulair financieren - Circulair financieren: Cases

  Deze rapporten onderzoeken in welke mate het in Nederland beschikbare (financiële en niet-financiële) instrumentarium voor de circulaire economie aansluit op de behoefte van ondernemers. De hoofdrapportage vormt de synthese van de 3 deelrapportages.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: tijdlijn gebeurtenissen zomerdrukte Schiphol en reactie IenW

  De bijlage bevat een tijdlijn met gebeurtenissen die te maken hebben met de drukte op Schiphol tijdens de zomermaanden van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op