Zoekresultaten  1-20 van de 41 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Kamerbrief met verslag werkbezoek minister-president aan Brazilië

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een verslag van het werkbezoek van minister-president Rutte aan Brazilië van 8 tot en met 10 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheidsverslag 2022 ministerie van Buitenlandse Zaken

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert vandaag haar eerste duurzaamheidsverslag. Hierin is aandacht voor onder meer klimaat, circulaire economie en sociale ketenverantwoordelijkheid. Het verslag beschrijft de inspanningen en resultaten op deze drie thema’s in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met verslag werkbezoek minister-president aan Brazilië

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsappreciatie commissiemededeling Green Deal Industrial Plan

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief met daarin de eerste appreciatie van het kabinet over de mededeling van de Europese Commissie voor een Green Deal Industrial Plan. Kamerbrief met kabinetsappreciatie commissiemededeling Green Deal Industrial Plan (PDF | 11 pagina's | 617 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dutch position EU competitiveness and the ‘Green Deal Industrial Plan for a Net-Zero Age’

  'Position paper' van het kabinet met hoofdboodschappen voor de Europese Raad van 9 februari 2023.  Dit document is enkel in het Engels beschikbaar. Dutch position EU competitiveness and the ‘Green Deal Industrial Plan for a Net-Zero Age’ (PDF | 2 pagina's | 198 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023 (PDF | 1 pagina | 256 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de herziening van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. In dit actieplan wordt er specifiek gekeken naar onderwerpen die ontwikkelingslanden kunnen helpen de Sustainable Development Goals (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) te behalen en waarop Nederland een verschil kan maken. Kamerbrief over herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling (PDF | 7 pagina's | 430 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annex bij Herziening Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Deze bijlage bevat per thema een overzicht van de (sub)doelen, kabinetsinzet en indicatoren van het vernieuwde actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. Annex bij Herziening Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling (PDF | 8 pagina's | 208 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling (PDF | 5 pagina's | 2,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de moties over transitie van fossiel naar niet-fossiel en over alle handels- en exportinstrumentaria en de toezeggingen over uitfasering fossiele brandstoffen bij exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium. Kamerbrief over uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium (PDF | 5 pagina's | 256 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium (PDF | 3 pagina's | 1,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Bedrijfsleven waarschuwt tegen sleutelrol China in energietransitie'

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het artikel 'Bedrijfsleven waarschuwt tegen sleutelrol China in energietransitie'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Erkens (VVD). Antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Bedrijfsleven waarschuwt tegen sleutelrol China in energietransitie' (PDF | 6 pagina's | 320 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zesde Nationale SDG Rapportage - Nederland Ontwikkelt Duurzaam

  De 6e nationale Sustainable Development Goals (SDG, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) rapportage 'Nederland ontwikkelt duurzaam' geeft een kwalitatieve inkleuring vanuit het Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke sectoren aan de in de Monitor Brede Welvaart 2022 gepresenteerde cijfers over de SDG-voortgang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2022

  Jaarlijkse publictatie van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). De Monitor Brede Welvaart 2022 biedt een overzicht van de ontwikkelingen bij de welvaartsthema's 'hier en nu', 'later' en 'elders' en laat zien hoe Nederland presteert op het gebied van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's, Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gesprek met directeur-generaal Wereldhandelsorganisatie over handel en duurzaamheid

  Minster De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet op handel en duurzaamheid en gesprekken die hij met de Directeur-Generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft gehad over het belang van handel voor duurzaamheid en het milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Speech van minister De Bruijn voor The Economist's Sustainability Week

  Toespraak van de minister  De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op 7 oktober 2021, ter gelegenheid van The Economist's Sustainability Week. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Fiche 4 Verordening voor Europese groene obligaties

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over Europese groene obligaties. Met het  voorstel wil de Commissie investeringen in duurzame activiteiten stimuleren door een kwalitatief goede en betrouwbare standaard te ontwikkelen voor duurzame, ofwel groene, obligaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 4 fiches met nieuwe Commissievoorstellen

  Minister Kaag (BZ) biedt 4 fiches aan die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen

  Minister Kaag (BZ) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe informatievoorziening Commissievoorstellen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1 Mededeling Naiades III Het toekomstbestendig maken van de Europese binnenvaart

  Bekijk document gepubliceerd op