Zoekresultaten  1-20 van de 109 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslagen 2022 Landelijk Bureau Bibob en Kwaliteitscommissie Bibob

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 Kwaliteitscommissie Bibob

  De Kwaliteitscommissie Bibob beoordeelt de adviezen van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) in het jaar 2022. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2022 en Kwaliteitscommissie Bibob 2022

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) over het jaar 2022. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Ook stuurt hij het Jaarverslag Kwaliteitscommissie Bibob 2022. Hij gaat daarbij in op beide jaarverslagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2022

  Het jaarverslag gaat over de activiteiten van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) in het jaar 2022. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over uitspraak gerechtshof over gebruik ras en etniciteit bij MTV controles

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek over uitspraak gerechtshof over gebruik ras en etniciteit bij MTV controles

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister Bruins Slot (BZK) reageren op het verzoek van de Tweede Kamer uit de regeling van werkzaamheden van 14 februari 2023. De Kamer verzocht om een integrale kabinetsreactie op de uitspraak van het gerechtshof in het hoger beroep. Deze ging over het gebruik van ras en etniciteit als indicator in selectiebeslissingen door de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij Mobiel Veiligheidscontroles (MTV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over melding van een vermoeden van een misstand bij het College voor de Rechten van de Mens

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over melding van een vermoeden van een misstand bij het College voor de Rechten van de Mens

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over een melding van een vermoedelijke misstand bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Hij laat de melding onderzoeken door een onafhankelijke commissie onder leiding van mevrouw mr. Sorgdrager.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Woo deelbesluit 1 WGS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo deelbesluit 1 WGS

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over een beslissing op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid overheid (Woo). Het verzoek ging over de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS). Het gaat om een 1e deelbesluit. Er volgen nog 2 deelbesluiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rechtsbescherming gedupeerden kinderopvangtoeslag, uithuisplaatsingen en gaswinning

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) meldt de Tweede Kamer wat hij kan doen om de rechtsbescherming van gedupeerde burgers van de kinderopvangtoeslagaffaire, van de uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen door de kinderopvangtoeslagaffaire en van de gaswinning in Groningen beter te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met 2e beleidsreactie op rapport Raad voor de Rechtshandhaving corruptiebestrijding BES

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV)  en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeren de Tweede Kamer over de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'Opvolging aanbevelingen corruptiebestrijding op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) en de sturing daarop' van de Raad voor de Rechtshandhaving. Zij hadden het rapport op 14 oktober 2022 naar de Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met 2e beleidsreactie op rapport Raad voor de Rechtshandhaving corruptiebestrijding BES

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Verzamelbrief ondermijnende criminaliteit en toepassing Bibob door Rijksonderdelen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief ondermijnende criminaliteit en toepassing Bibob door Rijksonderdelen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft haar inhoudelijke reactie op het onderzoeksrapport 'Foute huurders'. Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Op 12 december 2022 had zij het rapport naar de Kamer gestuurd. Daarnaast gaat zij in op een motie van de Tweede Kamer die verzoekt om in kaart te brengen welke branches het meest kwetsbaar zijn voor criminaliteit. Tenslotte informeert zij de Kamer over het activeren van Rijksonderdelen om de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) toe te passen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wijziging wet rechterlijke organisatie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten. Het gaat om enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wijziging wet rechterlijke organisatie (PDF | 1 pagina | 123 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wijziging wet rechterlijke organisatie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten. Het gaat om enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66 en SP hadden de vragen gesteld. Nota naar aanleiding van het verslag wijziging wet rechterlijke organisatie (PDF | 17 pagina's | 314 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag wijziging wet rechterlijke organisatie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Nota naar aanleiding van het verslag wijziging wet rechterlijke organisatie (PDF | 3 pagina's | 168 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aangiften tegen minister Wiersma

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aangiften tegen minister Wiersma (PDF | 2 pagina's | 152 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aangiften tegen minister Wiersma

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitslag van het oriënterend onderzoek van de procureur-generaal bij de Hoge Raad (pg Hoge Raad) in verband met aangiften van moslimorganisaties tegen minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). Het gaat onder meer om een aantal aangekondigde maatregelen en uitlatingen in de Kamerbrief van 18 november 2022. Kamerbrief over aangiften tegen minister Wiersma (PDF | 2 pagina's | 162 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op