Zoekresultaten  1-20 van de 66 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief over stand van zaken MH17

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Zij gaan daarbij in op de statenklacht tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de procedure tegen Rusland bij de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken MH17

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rechtsbescherming gedupeerden kinderopvangtoeslag, uithuisplaatsingen en gaswinning

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) meldt de Tweede Kamer wat hij kan doen om de rechtsbescherming van gedupeerde burgers van de kinderopvangtoeslagaffaire, van de uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen door de kinderopvangtoeslagaffaire en van de gaswinning in Groningen beter te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de beveiliging van Schiphol

  Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt Kamervragen over het nieuws dat de beveiliging van Schiphol zo lek is als een mandje. Hij doet dit mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had aan beide ministers hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten quick scan Gezondheidsverschillen stedelijke vernieuwingsgebieden

  Deze quick scan is een bouwsteen voor het formuleren van de beleidsagenda voor de herstelperiode na COVID-19. In de quick scan wordt een analyse gemaakt van wat helpt en hindert in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden als het vraagstuk ‘gezondheid, fysieke leefomgeving en de sociaal-economische omstandigheden van de bewoners’ in samenhang bekeken wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsappreciatie Herziening Raadsaanbeveling 912

  Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voorgestelde herziening van de Raadsaanbeveling 2020/912 en de beoordeling ervan door het kabinet. Het gaat om het coördineren van COVID-19-maatregelen voor reizen naar de Europese Unie (EU). Hij schrijft de Kamerbrief mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over mogelijke dataverzameling van Chinese drones

  Minister Grapperhaus (JenV) en minister Visser (IenW) beantwoorden Kamervragen naar aanleiding van de artikelen 'Chinese drones van Nederlandse politie en Rijkswaterstaat mogelijk onveilig' en 'Politie gebruikt Chinese drones die mogelijk onveilig zijn'. Zij kregen de vragen van het Tweede Kamerlid Kathmann (PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 en de factsheet milieucriminaliteit in relatie tot het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021. Hij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij geeft een korte toelichting bij het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het feit dat niet-EU-familieleden van expats geen toegang hebben tot Nederland

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Expats campaign to lift travel restrictions for international family members'. Zij ontving de vragen van de Tweede Kamerleden Sjoerdsma, Paternotte, Hagen en Boucke (allen D66), Grinwis en Ceder (beiden ChristenUnie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TK Evaluatie convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Minister Grapperhaus en minister Van Nieuwenhuizen informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van vliegen boven conflictgebieden. Zij gaan daarbij in op de resultaten van enkele onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overvliegen conflictgebieden

  Het rapport gaat over het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de werking van het veiligheidsmanagementsysteem bij het vliegen over conflictgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen. Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen (PDF | 1 pagina | 89 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen

  Minister Grapperhaus biedt de Nota naar aanleiding van het verslag aan vanwege het wetsvoorstel tot wijziging van het verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen. Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging verdrag strafbare feiten en bepaalde andere handelingen aan boord van luchtvaartuigen (PDF | 1 pagina | 125 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen AO MH17 en deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen uit het Algemeen Overleg (AO) MH17 van 10 april 2019. Daarnaast beantwoordt zij een vraag over de werking van het convenant voor deling van dreigingsinformatie voor burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Luchtvaartwet

  De nota bevat enkele w3ijzigingen in het wetsvoorstel voor de wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES. Het voorstel houdt verband met gemeenschappelijke Europese regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het horen van slachtoffer getuigen in de strafzaak rond de Groningse gaswinning

  Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Tongeren en Buitenweg (beiden GroenLinks). De KAmerleden hadden vragen gesteld over het horen van slachtoffers/getuigen in de strafzaak rond de Groningse gaswinning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging Luchtvaartwet

  Minister Grapperhaus reageert op de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerfracties ver het wetsvoorstel voor de wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES. Het voorstel houdt verband met gemeenschappelijke Europese regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota's wijziging Luchtvaartwet BES

  Minister Grapperhaus stuurt de nota naar aanleiding van het verslag en  een nota van wijziging bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Luchtvaartwet en de Luchtvaartwet BES naar de Tweede Kamer. Het voorstel houdt verband met gemeenschappelijke Europese regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op