Zoekresultaten  1-9 van de 9 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief rechtsbescherming gedupeerden kinderopvangtoeslag, uithuisplaatsingen en gaswinning

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) meldt de Tweede Kamer wat hij kan doen om de rechtsbescherming van gedupeerde burgers van de kinderopvangtoeslagaffaire, van de uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen door de kinderopvangtoeslagaffaire en van de gaswinning in Groningen beter te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten quick scan Gezondheidsverschillen stedelijke vernieuwingsgebieden

  Deze quick scan is een bouwsteen voor het formuleren van de beleidsagenda voor de herstelperiode na COVID-19. In de quick scan wordt een analyse gemaakt van wat helpt en hindert in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden als het vraagstuk ‘gezondheid, fysieke leefomgeving en de sociaal-economische omstandigheden van de bewoners’ in samenhang bekeken wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 en de factsheet milieucriminaliteit in relatie tot het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021. Hij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij geeft een korte toelichting bij het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het horen van slachtoffer getuigen in de strafzaak rond de Groningse gaswinning

  Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Tongeren en Buitenweg (beiden GroenLinks). De KAmerleden hadden vragen gesteld over het horen van slachtoffers/getuigen in de strafzaak rond de Groningse gaswinning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over onderzoek RTV-Noord naar Groningers die geen rechtsbijstandverzekering kunnen afsluiten

  Minister van der Steur (VenJ) stelt de beantwoording van de vragen van de Kamerleden  Recourt, Van Dekken en Jan Vos (allen PvdA) uit. De Kamerleden hadden vragen gesteld over het onderzoek van RTV-Noord dat Groningers uit een bepaald gebied geen rechtsbijstandverzekering kunnen afsluiten. Daarnaast stelt hij de beantwoording uit van de vragen van het Kamerlid Smaling (SP) over het bericht dat rechtsbijstandsverzekering taboe is voor Groningers in het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking afspraken ondersteuning veiligheidsregio Groningen

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de veiligheidsregio Groningen over de afpraken die zijn gemaakt over extra ondersteuning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Veiligheidsregio en gasbevingen in Groningen

  Bekijk document gepubliceerd op