Zoekresultaten  1-10 van de 345 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief over stand van zaken MH17

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Zij gaan daarbij in op de statenklacht tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de procedure tegen Rusland bij de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken MH17

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over schikking thuiskopievergoedingen en stand van zaken bemiddeling vergoedingsrecht video on demand

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de schikking tussen de Staat en Stichting de Thuiskopie enerzijds en een aantal fabrikanten en importeurs van blanco CD’s en DVD’s anderzijds. Het gaat om enkele langlopende geschillen over thuiskopievergoedingen uit de periode 2003-2014. Daarnaast gaat hij in op de stand van zaken van de bemiddeling bij het vergoedingsrecht voor video on demand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over schikking thuiskopievergoedingen en stand van zaken bemiddeling vergoedingsrecht video on demand

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 en de factsheet milieucriminaliteit in relatie tot het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021. Hij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij geeft een korte toelichting bij het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over fraudeval ondernemers

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Adriaansens (EZK) geven antwoorden op Kamervragen over 'Gestreste ondernemer is makkelijke prooi: trap niet in fraudeval'. Het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief uitzondering registratieplicht rechtshandhaving in AI Verordening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitzondering registratieplicht voor rechtshandhaving in de AI Verordening

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitzonderingen in de registratieplicht van hoog risico AI toepassingen voor rechtshandhaving in de AI-verordening. AI staat voor artificiële intelligentie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op