Zoekresultaten  1-10 van de 683 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief over stand van zaken MH17

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Zij gaan daarbij in op de statenklacht tegen Rusland bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de procedure tegen Rusland bij de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken MH17

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat regelwerk boeren weerhoudt van melden drugsafval

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Regelwerk weerhoudt boeren van melden drugsafval: 'Er moet een vliegende brigade komen die het opruimen overneemt''. Het Tweede Kamerlid Kuik (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 30 januari 2023 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de aanpak van criminele families

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Brabantse families meest gelinkt aan drugscriminaliteit'. De Tweede Kamerleden Werner en Van der Molen (beiden CDA) hadden de vragen gesteld. Het Tweede Kamerlid Kuik (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie kabinet op 2e deelrapport OvV over aanpak coronacrisis

  De ministers Kuipers (VWS), Yeşilgöz-Zegerius (JenV), Helder (Langdurige Zorg en Sport) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer hun reactie namens het kabinet op het 2e deelonderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19). De Eerste Kamer heeft eezelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief RIVM aan OvV over aanbeveling 7 uit 2e deelrapport aanpak coronacrisis

  Afschrift van de brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over een aanbeveling die de OvV doet richting het RIVM in het 2e deelonderzoek naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19). De betreffende aanbeveling (7) gaat over de bescherming van de positie, het gezag en de integriteit van de leden van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT gaf adviezen over de bestrijding van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat Tilburg strijd verliest tegen drugsindustrie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiiding van het bericht ''Tilburg verliest strijd tegen drugsindustrie', is alarmerende boodschap van 35 professionals'. Aanleiding voor het bericht was het rapport 'De Toekomst van Tilburg'. Het Tweede Kamerlid Kuik (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Gezondheidsraad aan OvV over aanbevelingen 2e deelrapport aanpak coronacrisis

  Afschrift van de brief van de Gezondheidsraad aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over de aanbevelingen die de OvV doet richting de Gezondheidsraad in het 2e deelonderzoek naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over convenanten met KLM en TUI ter voorkoming van recidive van drugskoeriers

  Minister Van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Bommel en Van Nispen (beiden SP). De Kamerleden hebben vragen gesteld over convenanten die met de KLM en TUI gesloten zijn om recidive van drugskoeriers te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op