Zoekresultaten  1-10 van de 10 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het meerjarenprogramma Brede Maatschappelijke Samenwerking (BMS) burn-outklachten. Het doel is preventie van burn-outklachten op het gebied van het individu, werk en maatschappij. Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting (PDF | 9 pagina's | 449 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt'. De Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gevoel werkzoekenden op banenmarkt van Schiphol

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Op de banenmarkt van Schiphol voelen werkzoekenden zich ‘heel speciaal’ – mits ze uit Nederland komen'. De Tweede Kamerleden Van Beukering-Huijbregts, Podt en Boucke (D66) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over het bericht 'KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen'

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoorden op vragen over het bericht 'KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen'. De vragen zijn gesteld door het lid Stoffer (SGP). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoord Kamervragen over het bericht 'KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen'

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt antwoorden op vragen over het bericht 'KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen' naar de Tweede Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Omdat gezondheidsproblemen vaak onderdeel zijn van onderliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid wordt een advies gevraagd dat zich richt op de terreinen waar veel van deze oorzaken samenkomen: het arbeidsmarktbeleid, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal domein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER) met het verzoek een advies uit te brengen over gezondheidsbevorderende wijzigingen die in het arbeidsmarktbeleid, binnen het stelsel van sociale zekerheid en binnen het sociaal domein doorgevoerd zouden kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Kabinetsreactie advies ‘Prikken voor elkaar’

  Staatssecretaris Blokhuis en staatssectetaris Van Ark bieden een reactie aan over het advies van de commissie kinderopvang en vaccinatie  ‘Prikken voor elkaar’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Ryanair

  Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over 'Ryanair die basis Eindhoven sluit'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Chroom-6 op materialen

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ark (SZW) informeren de Tweede Kamer over de aanwezigheid, de risico’s en de maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6.

  Bekijk document gepubliceerd op