Zoekresultaten  1-10 van de 223 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld

  Minister Kaag (Financiën) beantwoordt Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld. De vragen zijn van het Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld

  Minister Kaag (Financiën) beantwoordt Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld. De vragen zijn van het Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over tax governance code van VNO-NCW

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over de fiscale gedragscode (de Tax Governance Code) opgesteld door werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het Tweede Kamerlid Idsinga (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aanwezigheid kwik in Gronings aardgas

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanwezigheid van kwik in Gronings aardgas. Het informatieverzoek betreft de tijdsperiode 1 januari 2011-22 november 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsnota's bij aanbiedingsbrief en antwoorden op Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen over Wet minimum CO2-prijs industrie

  Staatssecretaris Van Rij ( Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over Wet minimum CO2-prijs industrie. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van de VVD, GroenLinks, de PvdA en de PVV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over stoppen fossiele subsidies 2023

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over het stoppen van fossiele subsidies in 2023. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over monitor exportkredietverzekering (ekv) 2021

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt de Tweede Kamer de monitor exportkredietverzekeringen (ekv) 2021. Dit is een jaarlijks verslag van de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse exportkredietverzekering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor exportkredietverzekeringen 2021

  In de jaarlijkse Monitor exportkredietverzekeringen (ekv) wordt een nadere toelichting gegeven op de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen van de ekv. Dit is de vierde monitor die met de Tweede Kamer gedeeld wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitgifte hybride converteerbare obligatie door Air France - KLM

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de uitgifte van een hybride converteerbare obligatie van € 300 miljoen door Air France-KLM om zo het negatief eigen vermogen te herstellen. Deze hybride converteerbare obligatie is een lening die onder bepaalde voorwaarden kan worden omgezet in aandelen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op