Zoekresultaten  1-10 van de 3.987 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
 • Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en stikstof) geeft antwoord op Kamervragen 2 tot en met 9 over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. Kamervraag 1 is op 5 december beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht acties groene en digitale banen

  Overzicht van acties op basis van het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen

  De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (Klimaat en Energie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Actieplan groene en digitale banen aan. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deelt de kabinetsreactie op het Gezondheidsraadavies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid' met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1014 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van het lid Beertema over het Nederlands als onderwijstaal op de universiteiten in alle bacheloropleidingen herstellen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1007 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van het lid Omtzigt c.s. over een bestuursakkoord sluiten met de instellingen van hoger onderwijs teneinde wat betreft het aantal buitenlandse studenten weer terug te keren naar de situatie van vijf jaar geleden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1015 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van het lid Eerdmans over een toetsingskader ontwikkelen dat Engels onderwijs alleen toestaat wanneer dat een aantoonbaar functionele meerwaarde heeft

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1011 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van de leden De Hoop en Van der Graaf over voorstellen voor het in samenhang beoordelen van vraagstukken rondom internationalisering

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1016 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van het lid Dekker over de voorrangsregelingen voor huisvesting van internationale studenten beëindigen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31288, nr. 1012 - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Motie; Motie van het lid Van der Woude over een aantal beheersingsinstrumenten zo spoedig mogelijk invoeren en een wettelijke grondslag geven

  Bekijk document gepubliceerd op