Zoekresultaten  1-10 van de 5.003 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Openbaar vervoerverwijder
 • 29984, nr. 1083 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid Minhas c.s. over in overleg met medeoverheden komen tot nieuw beleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor door stedelijk gebied

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29984, nr. 1084 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van de leden Van Ginneken en Minhas over uiterlijk het eerste kwartaal van 2023 komen met een ambitieuze visie op het spoorgoederenvervoer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29984, nr. 1086 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid Alkaya over een plan voor het veilig organiseren van toekomstige groei van het vervoer van gevaarlijke goederen en stoffen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29984, nr. 1082 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van de leden Minhas en Van der Graaf over de stokkende aanpak van het NABO-programma weer op gang brengen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29984, nr. 1085 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over het stimuleren van het gebruik van minder dichtbevolkte routes en andere modaliteiten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29984, nr. 1087 - Spoor: vervoer- en beheerplan

  Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid Alkaya over het opnieuw onderzoeken van de mogelijkheden en onmogelijkheden inzake de routering van risicovolle transporten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over start internetconsultatie experimenteerregeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de internetconsultatie voor de ontwerp-experimenteerregeling voor strikt preferentieel baangebruik van Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijze van uitvoering tot wijziging Tijdelijke wet Groningen vanwege versterking van gebouwen in Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop de aangenomen amendementen en moties, voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen vanwege de versterking van gebouwen in Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid), worden uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitgevoerde moties en toezegging Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van 2 moties en een toezegging uit het wetgevingsoverleg Groningen van 6 december 2022 en de tweeminutendebatten mijnbouw Groningen van 20 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op