Zoekresultaten  1-10 van de 7.724 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Internationale betrekkingenverwijder
 • Kamerbrief over Gezond en Actief Leven Akkoord

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en informeren over specifieke uitkering aan gemeenten voor de uitvoering van de in het GALA gemaakte afspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Handhavingsrapportages MAA, RTHA en LA

    Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Handhavingsrapportages 2022 van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Maastricht Aachen Airport (MAA). Hij gaat daarbij in op de bevindingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Publicaties ILT van oktober tot en met december 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van oktober 2022 tot en met december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en stikstof) geeft antwoord op Kamervragen 2 tot en met 9 over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. Kamervraag 1 is op 5 december beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht acties groene en digitale banen

  Overzicht van acties op basis van het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen

  De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (Klimaat en Energie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Actieplan groene en digitale banen aan. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over aanbod Rijksvastgoedbedrijf voor opvangen vluchtelingen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft de Eerste Kamer antwoord op vragen over het aanbod van rijksvastgoed dat het Rijksvastgoedbedrijf heeft gedaan voor het opvangen van vluchtelingen. Leden van de fractie van de PVV hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op uitspraak rechter in de zaak Chora

  Minister Ollongren (Defensie) stuurt haar reactie op de uitspraak van de rechtbank in de zaak over het bombardement van een Afghaanse quala (een ommuurd wooncomplex) tijdens de slag om Chora medio juni 2007 aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de minister ook antwoord op Kamervragen over deze zaak. De Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Geannoteerde agenda NAVO Defensie ministeriële van 14-15 februari 2023

  Minister Ollongren (Defensie) stuurt de Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Defensie van 14 en 15 februari in Brussel naar de Tweede Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deelt de kabinetsreactie op het Gezondheidsraadavies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid' met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op