Zoekresultaten  1-10 van de 6.178 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Rechtspraakverwijder
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over verdragsonderhandelingen Marokko

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de strt van de onderhandelingen tussen Nederland en Marokko over een bilateraal uitleveringsverdrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over Gezond en Actief Leven Akkoord

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en informeren over specifieke uitkering aan gemeenten voor de uitvoering van de in het GALA gemaakte afspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief bij Handhavingsrapportages MAA, RTHA en LA

    Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Handhavingsrapportages 2022 van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Maastricht Aachen Airport (MAA). Hij gaat daarbij in op de bevindingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief Publicaties ILT van oktober tot en met december 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van oktober 2022 tot en met december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport Auditdienst Rijk over Besluitvorming over berichtenservice eMates

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het 'Rapport van bevindingen Feitenonderzoek eMates' van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport onderzoekt het gebruik en de beheersing van de digitale berichtenservice eMates. Hij gaat in op de bevindingen uit het rapport en op de reactie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de communicatie tussen familieleden van en met AIT en EBI gedetineerden

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over communicatie tussen gedetineerden op een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) of in een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) en andere personen die een verdachte rol in een criminele organisatie kunnen hebben. Het Tweede Kamerlid Ellian (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij evaluatierapport over Nederland over de wederzijdse erkenning van straffen en maatregelen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport van de Raad van de Europese Unie (EU) over Nederland over wederzijdse erkenning van straffen en maatregelen binnen de Europese Unie (EU). Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en stikstof) geeft antwoord op Kamervragen 2 tot en met 9 over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. Kamervraag 1 is op 5 december beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht acties groene en digitale banen

  Overzicht van acties op basis van het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen

  De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (Klimaat en Energie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Actieplan groene en digitale banen aan. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op