Zoekresultaten  1-10 van de 10 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Advies KMAR Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008

  Advies van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Cbp Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaart

  Advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Schipholgroup Uitvoeringswet EG-verordening beveiliging burgerluchtvaart

  Advies van de Schiphol Group bij het wetsvoorstel Uitvoeringswet EG-verordening 300-2008. Het wetsvoorstel houdt verband met beveiliging van de burgerluchtvaart.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Verdrag van Montreal en de BES

  Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief ICAO Safety of civil aircraft operating in the Simferopol Flight Information Region (FIR)

  Engelstalige brief van de International Civil Aviation Organization (ICAO) over mogelijke risicos van het vliegen door de regio van Simferopol (Oekraïne) en alternatieven voor deze vliegroute.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting zoals voorgelegd aan RvS wetsvoorstel verdrag Montreal en de BES

  Memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Wet zoals voorgelegd ad Afd adv vd RvS wetsvoorstel verdrag Montreal en de BES

  Wetsvoorstel zoals voorgelegd aan de Raad van State tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting wetsvoorstel verdrag Montreal en de BES

  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State wetsvoorstel verdrag Montreal en de BES

  Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking afspraken ondersteuning veiligheidsregio Groningen

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de veiligheidsregio Groningen over de afpraken die zijn gemaakt over extra ondersteuning.

  Bekijk document gepubliceerd op