Zoekresultaten  1-10 van de 421 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Wonenverwijder
 • Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

  Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aanvullende informatie over de vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) vraagt Gasunie Transport Services om aanvullende informatie over de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de stand van zaken rond de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Advies Plan van aanpak indringend ketentesten

  Het Adviescollege ICT-toetsing stuurt minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het advies over het plan van aanpak voor indringend ketentesten fase 3 van het Digitale Stelsel Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Plan van aanpak indringend ketentesten

  Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert over het plan van aanpak voor indringend ketentesten fase 3 van het Digitale Stelsel Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Ontwerpbesluit verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt vragen over de voorhang van het Ontwerpbesluit voor het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten. Het gaat hierbij om de kosten van het opruimen van milieuschade bij bedrijven. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierover vragen gesteld in het schriftlijk overleg van 22 september 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij brief beantwoording vragen vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat eindrapport adviescommissie VTH

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt vragen over het eindrapport 'Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur'van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zij kreeg deze vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interne memo Directie Toezicht & Handhaving aan Gezaghebber Bonaire 14 augustus 2020

  De Directie Toezicht & Handhaving brengt de situatie bij Ocean Oasis in Punt Vierkant onder de aandacht van de Gezaghebber van Bonaire.

  Bekijk document gepubliceerd op