Zoekresultaten  1-10 van de 425 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op rapport 'Gaswinning op de Noordzee'

  De voorzitter van het Noordzeeoverleg reageert op het rapport 'Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie op brief BTV aangaande Participatietraject LHB RTHA

  Afschrift van de brief van het Projectteam participatietraject Luchthavenbesluit voor RTHA. De brief bevat een reactie op de brief 'Samenstelling en functioneren Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA en participatietraject RTHA' van de Vereniging Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken aangenomen moties EZK over verduurzaming van Tata Steel Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheidskader-biogrondstoffen

  Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een afschrift van haar brief aan de Tweede Kamer over het duurzaamheidskader biogrondstoffen naar de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving - Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.pdf

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving - Overzicht regelingen voor het verduurzamen van gebouwde omgeving

  Minister Ollongren informeert het College van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken Klimaatakkoord Gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instructie Koninkrijk Delegatie 40ste ICAO Assembly

  Instructie voor de delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden naar de 40ste zitting van de Algemene vergadering (Assembly) van de International Civil Aviation Organisation (ICAO). Deze vindt plaats van 24 september tot 4 oktober 2019 in Montréal, Canada.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten Gebouwde omgeving

  Overzicht van de resultaten die reeds zijn geboekt en waar binnenkort over wordt geïnformeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op