Zoekresultaten  1-10 van de 718 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

  Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aanvullende informatie over de vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) vraagt Gasunie Transport Services om aanvullende informatie over de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de stand van zaken rond de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief RIVM aan OvV over aanbeveling 7 uit 2e deelrapport aanpak coronacrisis

  Afschrift van de brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over een aanbeveling die de OvV doet richting het RIVM in het 2e deelonderzoek naar de aanpak van de crisis rondom het coronavirus (COVID-19). De betreffende aanbeveling (7) gaat over de bescherming van de positie, het gezag en de integriteit van de leden van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT gaf adviezen over de bestrijding van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies OMT over aanvullende maatregelen reizigers uit China

  Het advies van het Outbreak Management Team (OMT) over de gecoördineerde EU-maatregelen voor reizigers vanuit China.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragsreflecties RIVM Corona Gedragsunit over aanvullende maatregelen reizigers uit China

  De Corona Gedragsunit van het RIVM stuurt de gedragsreflecties op het eventueel instellen van maatregelen voor reizigers vanuit China naar Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIT-Advies ‘EU-Maatregelen voor reizigers vanuit China’

  Het advies van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) over de gecoördineerde EU-maatregelen voor reizigers vanuit China, opgestuurd naar de waarnemend secretaris-generaal van SZW op 5 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief oproep tot spoedige behandeling Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Minister Kuipers (VWS) vraagt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid zo snel mogelijk te behandelen.

  Bekijk document gepubliceerd op