Zoekresultaten  1-10 van de 428 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

  Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aanvullende informatie over de vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) vraagt Gasunie Transport Services om aanvullende informatie over de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de stand van zaken rond de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planningsbrief 2019

  De bijlage bevat de planning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere informatie over Europees stoffenbeleid incl REACH registraties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ILT-toets Ontwerp-luchtvaartnota

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toetst de Ontwerp-Luchtvaartnota en besteedt daarbij aandacht aan aspecten van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. ILT-toets Ontwerp-luchtvaartnota ( PDF | 3 pagina's | 90 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief LVNL Uitvoeringstoets ontwerp-Luchtvaartnota

  Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) toetst de Ontwerp-Luchtvaartnota en geeft advies. Brief LVNL Uitvoeringstoets ontwerp-Luchtvaartnota ( PDF | 12 pagina's | 400 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Besluit Kronenburg

  Afschrift van de brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)/ Afval, Industrie en Bedrijven aan de gemeente Amstelveen. De brief bevat een reactie op de plannen voor de uitbreiding van studentencampus Uilenstede op de locatie Kronenburg. De ILT licht het besluit toe om geen verklaring van geen bezwaar af te geven voor de bouwplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op