Zoekresultaten  1-10 van de 405 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

  Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aanvullende informatie over de vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) vraagt Gasunie Transport Services om aanvullende informatie over de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de stand van zaken rond de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over invoering van de wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Brief van KiK Campus aan minister Ollongren (BZK) over invoering van de wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

  Brief van Aedes aan minister Ollongren (BZK) over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Oordeel over evaluatie PBL

  Oordeel van Prof. dr. Ir. Anke van Hal over de evaluatie van het energiebesparingsbeleid van de rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschriftbrief over wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Brief van minister Ollongren (BZK) aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over invoering Wet kwaliteitsborging (Wkb)

  Brief van Vereniging KwaliteitsBorgers Nederland aan minister Ollongren (BZK) over de invoering van de Wet kwaliteitsborging (Wkb).

  Bekijk document gepubliceerd op