Zoekresultaten  1-10 van de 522 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

  Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aanvullende informatie over de vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) vraagt Gasunie Transport Services om aanvullende informatie over de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de stand van zaken rond de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Tweede Kamerbrief Informele bijeenkomst van EU-transportministers februari 2022

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Tweede Kamer. De brief bevat het verslag van de informele bijeenkomst van EU-transportministers van 21 en 22 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Joint letter on more ambitious national blending mandates

  Afschrift van de brief van Nederland en andere lidstaten aan de Europese Commissie. De brief gaat over de mogelijkheid om nationaal een hogere bijmengverplichting voor duurzame luchtvaartbrandstoffen in te voeren. Dit in aanvulling op de voorgestelde Europese bijmengverplichting uit het Fit-for-55 pakket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op feitelijke vragen MJP ILT 2022-2026

  Minister Visser (IenW) beantwoordt feitelijke vragen van de Tweede Kamer over het Meerjarenplan 2022-2026 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT juli en augustus 2021

  Het document geeft een overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van juli en augustus 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT september oktober november 2020

  Het overzicht bevat de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van september tot en met november 2020. Overzicht publicaties ILT september oktober november 2020 (PDF | 1 pagina | 253 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op