Zoekresultaten  1-10 van de 9.455 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
 • Het bericht 'Medewerker diversiteit hoger onderwijs geïntimideerd en bedreigd'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie van het amendement Dassen op de begroting van het Ministerie van OCW

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het amendement van het Tweede Kamerlid Dassen (Volt). Het amendement stelt voor om de structurele middelen die vanaf 2024 vrijkomen bij het stopzetten van de halvering van het collegegeld, aan te wenden voor de herinvoering van de basisbeurs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over handhavingsverzoek MOB over onderhoudswerkzaamheden Schiphol

  Minister Van der Wal-Zeggelink (MNS) stuurt de Tweede Kamer een schriftelijke reactie op het handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment (MOB) over de onderhoudswerkzaamheden op Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op amendement Van der Graaf over studentenwelzijn

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het amendement van het Tweede Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) om extra middelen te reserveren voor studentenwelzijn. Hij geeft het amendement Oordeel Kamer. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief amendement Van der Graaf over studentenwelzijn

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief 2022 IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de 1e voortgangsbrief van het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' (DAB). Het IT-traject vervangt de verouderde IT-systemen waarmee DUO de bekostiging van instellingen uitvoert. De rapportage gaat over de periode mei tot en met oktober 2022. ij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs en uitvoering motie-Koffeman

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 6 september 2022. Deze ging over de herinvoering van de basisbeurs en een tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs. De vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Daarnaast gaat hij in op de motie van het Kamerlid Koffeman (PvdD). De motie vroeg om een behoorlijke compensatie voor de rente studieschulden die studenten moeten betalen die onder het leenstelsel gestudeerd hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 20 december 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 20 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over terugtreden van een aannemer bij de sloop- en nieuwbouw bij de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Iraanse studenten in Nederland

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over ondersteuning van studenten en docenten of wetenschappers uit Iran die studeren of werken aan een Nederlandse onderwijsinstelling. De Tweede Kamerleden Westerveld en Van der Lee (GL hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op