Zoekresultaten  1-10 van de 7.070 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Sociale zekerheidverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen van het Schriftelijk Overleg Formele Raad voor WSB

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het Schriftelijk Overleg Formele Raad voor WSB. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerfracties van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen van het Schriftelijk Overleg Formele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

  Minister Van Gennip (SZW) biedt haar antwoorden aan op vragen van het Schriftelijk Overleg Formele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB). De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerfracties van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over terugtreden van een aannemer bij de sloop- en nieuwbouw bij de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 4e Nota van wijziging voorstel Verzamelwet SZW 2023

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de 4e Nota van wijziging aan bij het wetsvoorstel om diverse wetten te wijzigen van het ministerie van SZW en enkele andere ministeries in de Verzamelwet SZW 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 4e Nota van wijziging voorstel Verzamelwet SZW 2023

  4e Nota van wijziging bij het wetsvoorstel om diverse wetten te wijzigen van het ministerie van SZW en enkele andere ministeries in de Verzamelwet SZW 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Staat van de Veiligheid 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten.

  Bekijk document gepubliceerd op