Zoekresultaten  1-50 van de 3.200 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Kamerbrief over 'Op weg naar de rookvrije generatie'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de aanpak op roken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderwerpen bevordering gezondheid, preventie en leefstijl

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) brengt de Tweede Kamer op de hoogte van enkele beleidsontwikkelingen op het thema gezondheid en preventie. Daarnaast doet hij verschillende toezeggingen en moties af. In de brief onder meer aandacht voor valpreventie, mentale gezondheid en monitoring van tabaksverkooppunten (verkooppunten van rookwaren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) bieden de antwoorden op vragen aan over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over IMG die wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord vragen over het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) die de wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden. De vragen zijn gesteld door de leden Beckerman (SP) en Boulakjar (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Gezondheidsraadadvies Gehoorschade door versterkte muziek

  Staatssecretaris van Ooijen (VWS) biedt de Tweede Kamer het advies van de Gezondheidsraad aan over gehoorschade door versterkte muziek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen Voorkeursbeslissing programma Luchtruimherziening

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op feitelijke vragen over de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over versnelling geothermie

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over versnelling in het aanwenden van geothermie. De Tweede Kamerleden Grinwis (ChristenUnie), Bontenbal (CDA), Erkens en Valstar (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de vragen over de motie-Koerhuis over continuïteit Groningen Airport Eelde

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere Kamervragen over de motie van het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD). De vragen gingen over het waarborgen van de continuïteit van Groningen Airport Eelde. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grutte fragen by Waadferiening: wat betsjut ferkeap NAM foar gaswinning?'

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op Kamervragen over het bericht 'Grutte fragen by Waadferiening: wat betsjut ferkeap NAM foar gaswinning?' Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen lozingen op de Waddenzee

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Toezicht op lozing door FrieslandCampina-fabriek Bedum in Waddenzee rammelt'. De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapport Gezondheidsraad Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Gezondheidsraad ‘Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over schadeafhandeling gasopslag Norg en bewijsvermoeden

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de overwegingen met betrekking tot schadeafhandeling en het toepassen van bewijsvermoeden in onder meer de omgeving van de gasopslag bij Norg (Drenthe). Ook gaat de staatssecretaris uitgebreider in op de eerder aangeboden 'peer review'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Gezondheidsraadadvies Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidswinst in omgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op burgerbrief over seismische voorboden aardbevingen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) reageert op een e-mail van 4 burgers over seismische voorboden van aardbevingen. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de herziening van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. In dit actieplan wordt er specifiek gekeken naar onderwerpen die ontwikkelingslanden kunnen helpen de Sustainable Development Goals (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) te behalen en waarop Nederland een verschil kan maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op advies dorpenaanpak

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het advies dorpenaanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanwijzingsbevoegdheid IMG

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) reageert op het amendement over het wetsvoorstel tot wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft het amendement ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht aanwijzingsbevoegdheid zbo

  Overzicht van aanwijzingsbevoegdheid van zelfstandige bestuursorganen (zbo's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervolgbrief over verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie burgerbrief over geheimhouding stukken Bijlmerramp

  Minister Harbers (IenW) reageert op een burgerbrief over dat stukken gerelateerd aan de Bijlmerramp pas over 70 jaar openbaar worden gemaakt. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) had om de reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de mentale gezondheid van de bewoners uit het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gaswinning Groningenveld in gasjaar 2021-2022

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over het verloop van de afbouw van de Groningse gaswinning in het gasjaar 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over addendum Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) gasjaar 2022-2023

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de aanvullende Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) over het gasjaar 2022-2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Meerjarenplan 2023-2027 ILT

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over het Meerjarenplan 2023-2027 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De vaste commissie voor IenW heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over proces oplossingsrichtingen tandartsentekorten

  Minister Kuipers (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) informeren de Tweede Kamer over oplossingsrichtingen om het tekort aan tandartsen op te lossen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies Gezondheidsraad 'Voedingsnormen voor energie' en alcoholmarketing sociale media

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Gezondheidsraad 'Voedingsnormen voor energie'. Ook biedt de staatssecretaris de Kamer een onderzoek aan over alcoholmarketing via sociale media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over start tegemoetkoming verschillen in vergoeding van waardedalingsschade

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de startdatum voor de tegemoetkoming verschillen in vergoeding van waardedalingsschade. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) start op 5 december 2022 met het uitkeren van deze tegemoetkoming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen Lucht Akkoord tijdens Commissiedebat Leefomgeving

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft uitvoering aan 2 toezeggingen uit het Commissiedebat Leefomgeving op 12 oktober 2022. Zij stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de Brief aan gemeenten over beperken overlast door houtstookvan oktober 2022. Daarnaast gaat zij in op haar toezegging om de BES-gemeenten enthousiast te maken voor deelname aan het Schone Lucht Akkoord. BES staat voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de 3e publicatie van de Environmental Implementation Review1 (EIR) van de Europese Commissie (EC) van 8 september 2022. Zij stuurt het werkdocument 'Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid Landenrapport — Nederland' mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over dwangsommen voor bedrijven

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over omgaan met bedrijven die ondanks meerdere dwangsommen doorgaan met overtredingen. Zij gaat in op de handhaving op grond van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) had hierom verzocht. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten voor verduurzaming van eigen woning

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over gebouwgebonden financiering- en ontzorgingsconcepten voor verduurzaming van de eigen woning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken beweegbeleid

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over hun ambities om Nederland in beweging te krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Transportraad 5 december 2022 te Brussel

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Transportraad van 5 december 2022 die plaatsvindt in Brussel. Ook sturen zij de quick scan 'Exploration Netherlands contribution to rail solidarity lanes Ukraine'. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief ontwikkelingen seismiciteit Groningenveld

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over enkele recente aardbevingen in Groningen en over seismiciteit rondom de gasopslagen Norg en Grijpskerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS)

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op Kamervragen over de marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS). Het lid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitgifte hybride converteerbare obligatie door Air France - KLM

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de uitgifte van een hybride converteerbare obligatie van € 300 miljoen door Air France-KLM om zo het negatief eigen vermogen te herstellen. Deze hybride converteerbare obligatie is een lening die onder bepaalde voorwaarden kan worden omgezet in aandelen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Depositieonderzoek IJmond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het 'Depositie-onderzoek IJmond voorjaar 2022' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek is een herhaling van onderzoek uit 2020 naar de depositie (neergedaald stof) van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en metalen in de IJmond-regio. Het rapport stuurt zijs mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief herijking voorzorgbeleid magneetvelden elektriciteitsvoorzieningen

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de herijking van het voorzorgbeleid voor de mogelijke gezondheidsrisico's van magneetvelden van netcomponenten in het elektriciteitsnet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over afwijzing sollicitanten voor Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat beveiligingsbedrijven sollicitanten afwijzen voor een baan bij Schiphol omdat zij te ver weg zouden wonen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de asfaltfabriek in Deventer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten over de zorgen die leven bij omwonenden van asfaltcentrale AsfaltNu Deventer (AND). Het gaat daarbij om de uitstoot van schadelijke stoffen. Het Tweede Kamerlid Bouchallikh (GroenLinks) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van juni tot en met september 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van juni 2022 tot en met september 2022. Bij de aanbiedingsbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over afronding participatieproces Rotterdam The Hague Airport

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de afronding van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Ook gaat hij in op het vervolgproces voor de vaststelling van een Luchthavenbesluit. De einddocumenten stuurt hij mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over additionele verlenging waardevermeerderingsregeling

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de verlenging van de waardevermeerderingsregeling woningen gaswinning Groningenveld. De waardevermeerderingsregeling wordt in de huidige vorm verlengd tot 1 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over antwoord op brief Vereniging Eigen Huis onderzoek hybride warmtepompverplichting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over zijn antwoord op de brief van Vereniging Eigen Huis over het onderzoek naar de hybride warmtepompverplichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 6e update drukte Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer voor de 6e keer over de belangrijkste uitkomsten van de wekelijkse rapportages die hij van Schiphol ontvangt. Het gaat over de belangrijkste bevindingen in week 38 tot en met 43 van 2022. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over recente aardbevingen in Groningen, schadeherstel en versterking

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over de recente aardbevingen in Groningen, schadeherstel en versterking. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op de publieke consultatie over de geplande herziening van de EU slotverordening

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een publieke consultatie van de Europese Commissie (EC). De consultatie ging over de herziening van gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op luchthavens. De reactie stuurt hij mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over mondzorg jeugdigen, minima en kwetsbare ouderen

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de mondzorg voor jeugdigen, minima en kwetsbare ouderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Zomerbrief Maatwerk

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de Zomerbrief Maatwerk. De vragen zijn in een Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over factsheet Monitor Drugsincidenten (MDI) en THC-Monitor

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de factsheet Monitor Drugsincidenten (MDI) en de jaarlijkse THC-Monitor. De MDI gaat over de ontwikkelingen op het terrein van drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in Nederland en de THC-monitor onderzoekt de hoeveelheid THC in cannabis.

  Bekijk document gepubliceerd op