Zoekresultaten  1-3 van de 3 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016-2018

  Het convenant is een vervolg op het 1e convenant reduceren risico vogelaanvaringen uit 2012. Het bevat aanvullende maatregelen.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst versneld onderwerken graanresten

  Op basis van artikel 3.3 van het Convenant Reduceren Risico Vogelaanvaringen Schiphol is in juli 2012 een overeenkomst gesloten tussen een groot aantal agrarische ondernemers in de Haarlemmermeer rond Schiphol en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze overeenkomst is gesloten om de graanresten die na de oogst op het land blijven liggen, binnen 48 uur zodanig onder te werken dat ganzen op deze percelen geen voedsel meer kunnen vinden. De overeenkomst is gesloten voor zes oogstseizoenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Green deal verduurzaming zwembaden

  Afspraak tussen de Rijksoverheid en de zwembadensector over verduurzaming van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door biogas in te zetten voor de verwarming van zwembaden.

  Bekijk document gepubliceerd op