Zoekresultaten  51-61 van de 61 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Besluit Meer en betere recycling voor een circulaire economie

  Publicatie in de Staatscourant van het convenant Meer en betere recycling voor een circulaire economie. De partijen zijn staatssecretaris Mansveld (IenM) met de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren, de Federatie Herwinning Grondstoffen, de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement en de Vereniging Afvalbedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit burgerluchthavens en de regeling Toezicht Luchtvaart

  Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit burgerluchthavens en de regeling Toezicht Luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven

  Conceptbesluit tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de militaire luchthaven Eindhoven (Luchthavenbesluit Eindhoven).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende beschikking Gebieden Energie Neutraal (Programma GEN)

  Aanvulling op het besluit tot toekenning van een projectbijdrage aan de Coöperatie GEN voor Gebieden Energie Neutraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit energiesprong Hof van Egmond

  Beschikking met de toekenning van subsidie aan Stichting Pre Wonen te Velserbroek ten behoeve van het project Hof van Egmond. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking subsidie energiesprong Spanbroek

  Besluit over de verstrekking van de subsidie aan Consortium Spanbroek Schoonste.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Energiesprong woningbouw Montferland

  Beschikking subsidieverlening aan Energiesprong woningbouw Montferland ten behoeve van het project Energiesprong Woningbouw Montferland. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit energieK-Wonen

  Beschikking Subsidieverlening Experiment Energiesprong kleinschalige Binnenstedelijk gebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

  Dit besluit wijzigt het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) in verband met het bieden van de mogelijkheid tot verlenging van de gebruiksduur van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot instemming met her-ingebruikname pijpleiding De Hulte - Rossum-Weerselo

  De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stemt in met het opnieuw in gebruik nemen van de watertransportleiding tussen De Hulte en Rossum-Weerselo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Luchthavenindelingbesluit

  Bekijk document gepubliceerd op