Zoekresultaten  1-50 van de 606 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het meerjarenprogramma Brede Maatschappelijke Samenwerking (BMS) burn-outklachten. Het doel is preventie van burn-outklachten op het gebied van het individu, werk en maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de Kamerbrief stand van zaken NOW

  Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt vragen over de Kamerbrief stand van zaken NOW van oktober 2022. De vragen zijn van de Kamerleden in de CDAfractie n de Fractie-Nanninga.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over de Kamerbrief stand van zaken NOW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

  Deelbesluit 2 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Document 3

  Deelbesluit 2 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Lijst van documenten

  Deelbesluit 2 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Besluit

  Deelbesluit 2 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Document 1

  Deelbesluit 2 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Document 2

  Deelbesluit 2 op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over het bericht 'KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen'

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoorden op vragen over het bericht 'KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen'. De vragen zijn gesteld door het lid Stoffer (SGP). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoord Kamervragen over het bericht 'KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen'

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt antwoorden op vragen over het bericht 'KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen' naar de Tweede Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Lijst van documenten

  Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Bijlage deel 1

  Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Besluit

  Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol

  Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol - Bijlage deel 2

  Besluit op een verzoek op informatie over de arbeidsomstandigheden onder het bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt'. De Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek totstandkoming voorwaarden financiële steun KLM

  Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de voorwaarden die aan de financiële steun aan KLM zijn verbonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Kabinetsreactie advies ‘Prikken voor elkaar’

  Staatssecretaris Blokhuis en staatssectetaris Van Ark bieden een reactie aan over het advies van de commissie kinderopvang en vaccinatie  ‘Prikken voor elkaar’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Chroom-6 op materialen

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ark (SZW) informeren de Tweede Kamer over de aanwezigheid, de risico’s en de maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over NOW voor failliete bedrijven

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over NOW voor failliete bedrijven

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over uitbetaling van NOW-steun aan failliete bedrijven. Het Eerste Kamerlid Van der Linden (Fractie-Nanninga) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Implementatieplan Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen - Lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen - Bijlage

  Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen - Besluit

  Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen - Bijlage

  Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek 3 zorginstellingen

  Besluit op een verzoek om informatie over welke bedragen er aan subsidies van het ministerie van SZW zijn ontvangen door 3 zorginstellingen over het jaar 2020 en/of 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Wob-verzoek aanvraag NOW

  Besluit op een verzoek om alle dossiers, stukken, rapporten, correspondentie, aantekeningen en overige documenten over de beslissing en de beoordeling van een NOW-aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Wob-verzoek aanvraag NOW - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om alle dossiers, stukken, rapporten, correspondentie, aantekeningen en overige documenten over de beslissing en de beoordeling van een NOW-aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek aanvraag NOW - Besluit en lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om alle dossiers, stukken, rapporten, correspondentie, aantekeningen en overige documenten over de beslissing en de beoordeling van een NOW-aanvraag. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken NOW oktober 2022

  Minister Van Gennip (SZW) deelt de stand van zaken van de Noodmaatregel ter Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de stappen die het kabinet zet om mensen met geldzorgen, in armoede leven en/of  problematische schulden hebben te helpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken NOW oktober 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NOW: derdenverklaringen, accountantantsverklaringen en accountantsprotocollen

  Hieronder vindt u per soort (derdenverklaring of accountantsverklaring) en per periode de juiste documenten om toe te voegen bij uw vaststellingsaanvraag NOW1 t/m NOW6. Ook zijn ook de accountantsprotocollen per periode opgenomen. 

 • Bijlage - Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek Sociaal Maatschappelijke Menukaart

  Rapport over de Sociaal Maatschappelijke Menukaart (SMM). In dit rapport wordt onderzocht of er structurele en grootschalige oplossingen zijn voor het bieden van gezonde en lang houdbare producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gevoel werkzoekenden op banenmarkt van Schiphol

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Op de banenmarkt van Schiphol voelen werkzoekenden zich ‘heel speciaal’ – mits ze uit Nederland komen'. De Tweede Kamerleden Van Beukering-Huijbregts, Podt en Boucke (D66) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's vaststelling NOW bij faillissementen en bedrijfsbeëindigingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over hoger beroep grensondernemers inzake Tozo-1

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over2 rechtszaken in hoger beroep rondom het wel of niet toekennen van Tozo-levensonderhoud aan grensondernemers.  De minister voegt zich in deze rechtszaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de antwoorden op de vragen over het bericht ‘Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie’. de vragen zijn van de kamerleden Palland (CDA) en Koekkoek (Volt).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief met afschriften over het bericht 'Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Eerste Kamer afschriften van antwoorden op Kamervragen over 2 rechtszaken in hoger beroep rondom het wel of niet toekennen van Tozo-levensonderhoud aan grensondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoordt vragen over het bericht ‘Grote woorden winnen in politiek Maastricht van sympathie’. de vragen zijn van de Kamerleden Palland (CDA) en Koekkoek (Volt).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derdenverklaring NOW5 en NOW6

  Op deze pagina vindt u de 'Derdenverklaring met bijlage' voor de vaststelling van de NOW5 en NOW6: De NOW5 kan tussen 1 juni 2022 en 22 februari 2023 via UWV worden aangevraagd. De NOW6 kan tussen 3 oktober 2022 en 2 juni 2023 via UWV worden aangevraagd. Met de NOWchecker kunt u een proefberekening maken van uw definitieve tegemoetkoming NOW. Ook kunt u via deze simulatietool zien of u een derdenverklaring of een accountantsverklaring mee moet sturen bij uw vaststellingsaanvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

  Afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Omdat gezondheidsproblemen vaak onderdeel zijn van onderliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid wordt een advies gevraagd dat zich richt op de terreinen waar veel van deze oorzaken samenkomen: het arbeidsmarktbeleid, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal domein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsprotocol NOW5 en NOW6

  Accountantsprotocol behorend bij de Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 5) en de Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 6).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsverklaringen NOW5 en NOW6 - NOW aanvraagperiode 7-8 Assurance rapport beperkte mate van zekerheid - conclusie met beperking met bijlage

  Op deze pagina vindt u, voor de vaststelling NOW5 en NOW6, de verklaringen die horen bij een ‘assurance rapport met beperkte mate van zekerheid’ en een ‘assurance rapport met redelijke mate van zekerheid’. Ook vindt u hier, voor de vaststelling NOW5 en NOW6, de verklaring die hoort bij een samenstellingsverklaring. De NOW5 kan tussen 1 juni 2022 en 22 februari 2023 via UWV worden aangevraagd. De NOW6 kan tussen 3 oktober 2022 en 2 juni 2023 via UWV worden aangevraagd. Met de NOWchecker kunt u een proefberekening maken van uw definitieve tegemoetkoming NOW. Ook kunt u via deze simulatietool zien of u een derdenverklaring of een accountantsverklaring mee moet sturen bij uw vaststellingsaanvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsverklaringen NOW5 en NOW6 - NOW aanvraagperiode 7-8 Assurance rapport beperkte mate van zekerheid - goedkeurend met bijlage

  Op deze pagina vindt u, voor de vaststelling NOW5 en NOW6, de verklaringen die horen bij een ‘assurance rapport met beperkte mate van zekerheid’ en een ‘assurance rapport met redelijke mate van zekerheid’. Ook vindt u hier, voor de vaststelling NOW5 en NOW6, de verklaring die hoort bij een samenstellingsverklaring. De NOW5 kan tussen 1 juni 2022 en 22 februari 2023 via UWV worden aangevraagd. De NOW6 kan tussen 3 oktober 2022 en 2 juni 2023 via UWV worden aangevraagd. Met de NOWchecker kunt u een proefberekening maken van uw definitieve tegemoetkoming NOW. Ook kunt u via deze simulatietool zien of u een derdenverklaring of een accountantsverklaring mee moet sturen bij uw vaststellingsaanvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op