Zoekresultaten  1-50 van de 688 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Afschrift Brief NWO Standpunt Instellingsplan NWO 2023-2026

  Afschrift van de brief van minister Dijkgraaf (OCW) aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De brief bevat zijn standpunt over het instellingsplan van NWO 2023-2026: 'Wetenschap werkt!'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van kennisveiligheid in hoger onderwijs en wetenschap. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Eerste Kamer bij afschrift Standpunt Instellingsplan NWO 2023-2026

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De brief bevat zijn standpunt over het instellingsplan van NWO 2023-2026: 'Wetenschap werkt!'. Ook stuurt hij een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Tweede Kamer bij afschrift Standpunt Instellingsplan NWO 2023-2026

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De brief bevat zijn standpunt over het instellingsplan van NWO 2023-2026: 'Wetenschap werkt!'. Ook stuurt hij een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Standpunt Instellingsplan NWO 2023-2026

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang aanpak kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief over beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2022

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet onderwijs) informeren de Eerste en Tweede Kamer over de beleidsmatige mutaties (wijzigingen) op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het gaat om wijzigingen die na de Najaarsnota 2022 hebben plaatsgevonden. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief over beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2022

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet onderwijs) informeren de Eerste en Tweede Kamer over de beleidsmatige mutaties (wijzigingen) op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het gaat om wijzigingen die na de Najaarsnota 2022 hebben plaatsgevonden. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Werkprogramma AWTI 2019

  Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer het Werkprogramma 2019 van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AWTI-werkprogramma 2019

  Werkprogramma van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). In 2019 zal de AWTI zich bezighouden met vier thema’s: transities, nieuwe technologieën, ondernemerschap en centrale/decentrale governance.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief over halfjaarlijks rappel toezeggingen en vooruitblik

  Minister Dijkgraaf en Staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Eerste Kamer een brief met een overzicht van de actuele stand van zaken van de toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2022 is verstreken. Het gaat om de onderwerpen wetenschap en cultuur. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel aanpassing enkele bepalingen bestuur en inrichting academische ziekenhuizen

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om enkele wijzigingen in het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's wetsvoorstel academische ziekenhuizen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel aanpassing enkele bepalingen bestuur en inrichting academische ziekenhuizen

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel over enkele wijzigingen in het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport gaa tover het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel. Daarnaast stuut hij de tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State (RvS). Ook stuurt hij een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS wetsvoorstel aanpassing enkele bepalingen bestuur en inrichting academische ziekenhuizen

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Het wetsvoorstel gaat over aanpassing van enkele bepalingen voor het bestuur en inrichting academische ziekenhuizen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Iraanse studenten in Nederland

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over ondersteuning van studenten en docenten of wetenschappers uit Iran die studeren of werken aan een Nederlandse onderwijsinstelling. De Tweede Kamerleden Westerveld en Van der Lee (GL hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorgenomen standpunt instellingsplan NWO 2023-2026

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt over de NWO-Strategie 2023-2026: 'Wetenschap werkt!' NWO staat voor Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het rapport heeft hij op 6 juli 2022 naar de Kamer gestuurd. Hij gaat in op de ambities van NWO op het gebied van onderzoek en wetenschap. Daarnaast bespreekt hij de ambities van NWO over de ontwikkeling van de organisatie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij voorgenomen standpunt NWO-strategie 2023-2026

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van minister Dijkgraaf: Kohnstammlezing 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) sprak de Kohnstammlezing 2022 uit op 21 november 2022.

 • Kamerbrief over toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer  over de aanpak en inhoud van de toekomstverkenning voor hoger onderwijs en onderzoek. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief Aanpak en inhoud toekomstverkenning hoger onderwijs en wetenschap

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op schriftelijke vragen over de vastgestelde sectorplannen

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over de prioritering van sectoren die in aanmerking komen voor financiering van een sectorplan. Het Tweede Kamerlid Van der Woude (VVD) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2023 en later

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (OCW) informeren de Tweede Kamer over de nieuwe manier van rapporteren over de niet-financiële informatie in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor 2023 en later. De Kamerbrief is een vervolg op de brief van 23 juni 2023. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over de vastgestelde sectorplannen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over Iraanse studenten in Nederland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Voortgang aanpassing niet-financiële informatie in begroting OCW 2023 en later

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toezending reactie op instellingsplan NWO

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Halfjaarlijks rappel toezeggingen en vooruitblik EK

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij OCW-agenda tegen discriminatie en racisme

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (OCW) sturen de Tweede Kamer de OCW -agenda tegen discriminatie en racisme. Zij geven daarbij een toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda tegen discriminatie en racisme

  Agenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De agenda geeft aan hoe het ministerie van 2022 tot 2026 discriminatie en racisme tegengaat en hoe het inclusie en gelijkwaardigheid bevordert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij eindrapportage onderzoek naar de uitval van vrouwen in de wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de eindrapportage 'Onderzoek naar de uitval van vrouwen in de wetenschap'. Daarbij gaat hij in op de bevindingen uit het onderzoek. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toekenning 1e €60 miljoen structureel aan sectorplannen

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de toekenning van € 60 miljoen aan sectorplannen voor het hoger onderwijs en de wetenschap. Het gaat om de domeinen sociale en geesteswetenschappen, bètawetenschappen, technische en medische wetenschappen. Hij stuurt het instellingsbesluit en het Kader voor sectorplannen 2022 mee met de Kamerbrief. Ook stuurt hij een advies van de Nationale Commissie Sectorplannen (NCSP) en een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kader voor sectorplannen 2022

  Het kader bevat een uitwerking van de ctorplannen voor het hoger onderwijs en de wetenschap. Het gaat om de domeinen sociale en geesteswetenschappen, bètawetenschappen, technische en medische wetenschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van minister Dijkgraaf bij uitreiking Spinoza- en Stevinpremies

  Toespraak van minister Dijkgraaf (OCW) bij de uitreiking van de Spinoza- en Stevinpremies, op 5 oktober 2022.

 • Beslisnota's bij Kamerbrief toekenning 1e €60 miljoen structureel aan sectorplannen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatscourant Instellingsbesluit Nationale Commissie Sectorplannen

  Besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 september 2022. Het besluit gaat over instelling van de Nationale Commissie Sectorplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatscourant-2022-26055 Instellingsbesluit Nationale Commissie Sectorplannen

  Besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 september 2022. Het besluit gaat overe de instelling van de Nationale Commissie Sectorplannen (NCSP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij evaluatierapport Nationale Wetenschapsagenda programma en aanbiedingsbrief NWO

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer  de onafhankelijke evaluatie van het programma 2018-2021 van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Ook stuurt hij de aanbiedingsbrief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bij de evaluatie. Hij geeft een toelichting op de achtergrond van het NWA-programma. Daarnaast gaat hij in op de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie en het briefadvies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Het briefadvies stuurt hij mee met de Kamerbrief. Ook geeft hij zijn reactie op de evaluatie. Tot slot bespreekt hij de vervolgacties van de NWO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar de uitval van vrouwen in de wetenschap Eindrapportage

  Het rapport brengt de verschillende factoren in kaart die bijdragen aan het vertrek van vrouwen uit de wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbieding eindrapportage onderzoek naar de uitval van vrouwen in de wetenschap

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie AWTI-advies “Grenzeloos onderzoeken”

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het advies 'Grenzeloos onderzoeken. Stimuleer interdisciplinariteit met 2 onderscheidende overheidsrollen' van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van minister Dijkgraaf bij Opening Academisch Jaar Maastricht

  Minister Dijkgraaf (OCW)sprak bij de opening van het academisch jaar op 5 september 202 2in Theater aan 't Vrijthof, Maastricht. [Het gesproken woord geldt.]

 • Aanbiedingsbrief TK werkprogramma AWTI 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2023 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief EK werkprogramma AWTI 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2023 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak minister Dijkgraaf tijdens de G20-conferentie Women's Empowerment

  Toespraak van minister Dijkgraaf  (OCW) tijdens de G20-conferentie Women's Empowerment op 24 augustus 2022. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar. Bekijk de toespraak van minister Dijkgraaf op YouTube.

 • Beslisnota bij Aanbieding OCW-agenda tegen discriminatie en racisme

  Agenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De agenda geeft aan hoe het ministerie van 2022 tot 2026 discriminatie en racisme tegengaat en hoe het inclusie en gelijkwaardigheid bevordert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kader voor sectorplannen 2022-23 tot 2028-29

  Het document bevat het kader voor de uitwerking en beoordeling van de domeinbeelden en sectorplannen voor investeringen in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie hoger onderwijs en onderzoek

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het nationale actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek. Ook stuurt hij het advies ‘Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap’ toe van de adviescommissie KNAW en de positiebepaling van de Vereniging Hogescholen over diversiteit en inclusie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en de Tweede Kamer het Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap. 

  Bekijk document gepubliceerd op