Zoekresultaten  1-50 van de 73 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Aanbiedingsbrief Werkprogramma AWTI 2019

  Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer het Werkprogramma 2019 van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AWTI-werkprogramma 2019

  Werkprogramma van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). In 2019 zal de AWTI zich bezighouden met vier thema’s: transities, nieuwe technologieën, ondernemerschap en centrale/decentrale governance.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over proces oplossingsrichtingen tandartsentekorten

  Minister Kuipers (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) informeren de Tweede Kamer over oplossingsrichtingen om het tekort aan tandartsen op te lossen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek BTW-convenanten Film

  Besluit op een verzoek om informatie over de BTW-convenanten met de film- en bioscoopsector. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek BTW-convenanten Film - BTW-convenant 1995 (1)

  Besluit op een verzoek om informatie over de BTW-convenanten met de film- en bioscoopsector. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek BTW-convenanten Film - BTW-convenant 1998

  Besluit op een verzoek om informatie over de BTW-convenanten met de film- en bioscoopsector. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek BTW-convenanten Film - BTW-convenant 2010

  Besluit op een verzoek om informatie over de BTW-convenanten met de film- en bioscoopsector. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek BTW-convenanten Film - 2022-061-woo-besluit.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de BTW-convenanten met de film- en bioscoopsector. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek BTW-convenanten Film - BTW-convenant 1995 (2)

  Besluit op een verzoek om informatie over de BTW-convenanten met de film- en bioscoopsector. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op voorstellen inzake arbeidsmarkt tandartsen

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op voorstellen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) om het tekort aan tandartsen aan te vullen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Mentale gezondheid van ons allemaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisinfrastructuur Mentale gezondheid en preventie

  Meer dan delen van effectieve interventies en aanpakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet - Delphistudie begrippenkader Definitie mentale gezondheid

  Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media), minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer een brief over aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Geluk onder druk

  Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag onderzoeks- en innovatiedeel informele Raad voor Concurrentievermogen van 24 en 25 januari 2022

  Het onderzoeks- en innovatiedeel stond in het teken van: e rol van universiteiten in de toekomst van Europa.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beter monitoren van mentale gezondheid bij mbo-studenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie

  Een overzicht van kansen en mogelijkheden per levensfase & economische baten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoren Mentale gezondheid

  Een overzicht van databronnen en indicatoren als input voor een landelijke aanpak mentale gezondheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

  Beslisnota bij Kamerbrief over over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke en lokale ambities mentale gezondheid en preventie

  Verdiepende consultaties voor het thema mentale gezondheid in het Nationaal Preventieakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij verslag Raad voor Concurrentievermogen januari 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van het onderzoeks- en innovatiedeel van de informele Raad voor Concurrentievermogen. Hij doet dit mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De raad vond plaats op 24 en 25 januari 2022. Hij geeft een kort overzicht van de besproken onderwerpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ik ben maar een mbo'er

  Het mentaal welbevinden van mbo-studenten tijdens de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie Horizon Europe-akkoord

  Staatssecretaris Keijzer en minister van Engelshoven informeren de Eerste en Tweede Kamer over het definitieve akkoord dat is bereikt over Horizon Europe. Horizon Europe is het negende EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en loopt van 2021 tot en met 2027

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief over vragen over vrouwelijke ondernemers

  Uitstelbrief van minister Van Engelshoven op de vragen van de Kamerleden Bergkamp, Sjoerdsma en Van Weyenberg (allen D66) over vrouwelijke ondernemers

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs

  Wat betekent de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) voor het onderwijs? Wat gebeurt er feitelijk? Wat mag er wel en wat mag er niet volgens de huidige wetgeving? En wat zijn de grootste kansen en risico’s?

 • Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs - De _on_mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het ond....pdf

  Wat betekent de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) voor het onderwijs? Wat gebeurt er feitelijk? Wat mag er wel en wat mag er niet volgens de huidige wetgeving? En wat zijn de grootste kansen en risico’s?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer een beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het Schriftelijk Overleg voor de Raad voor Concurrentievermogen

  Antwoorden staatssecretaris Keijzer (EZK) op de Kamervragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen (RvC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het Nationaal Techniekpact: Focus en versnellen, en enkele bijbehorende rapporten

  Staatssecretaris Keijzer (EZK), minister Van Engelshoven (OCW), minister Koolmees (SZW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media)) sturen de Tweede Kamer het Nationaal Techniekpact: Focus en versnellen, en enkele bijbehorende rapporten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie akkoord Horizon Europe

  Minister Van Engelshoven en staatssecretaris Keijzer sturen een brief aan de Tweede Kamer over appreciatie akkoord Horizon Europe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van het Nederlandse Ruimtevaartbeleid 2012-2016

  Dit rapport is een evaluatie van het Nederlandse ruimtevaartbeleid tussen 2012 en 2016. En is erop gericht lering te trekken uit de 4 doelstellingen van het gevoerde beleid: wetenschappelijk onderzoek naar onder meer sterren en planeten; de ontwikkeling van een gezonde ruimtevaartsector met verkoopbare producten en diensten;  de inzet van satellietdata voor nieuwe toepassingen en diensten; het behouden en versterken van de ESA-vestiging in Noordwijk en de samenwerking met ESTEC, bedrijven en instellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs - Drie essays

  Wat betekent de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) voor het onderwijs? Wat gebeurt er feitelijk? Wat mag er wel en wat mag er niet volgens de huidige wetgeving? En wat zijn de grootste kansen en risico’s?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de culturele invulling van handelsmissies

  Minister Van Engelshoven (OCW) geeft de Tweede Kamer haar antwoorden op de vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over de culturele invulling van handelsmissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AWTI-Advies Houd de basis gezond

  Dit advies beantwoordt de vraag: Waarin kan de overheid 1 miljard euro extra per jaar voor onderzoek en innovatie het best investeren?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding AWT werkprogramma 2014

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW), mede namens minister Kamp (EZ), aan de Tweede Kamer bij het werkprogramma voor 2014 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief beleidsreactie advies De Chinese Handschoen, Hoe Chinese en Nederlandse kennis elkaar kunnen versterken en de uitwerking van een China Connection Point van de AWT

  Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) en minister Kamp(EZ), mede namens minister Ploumen (Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking), met een beleidsreactie op het advies De Chinese Handschoen, Hoe Chinese en Nederlandse kennis elkaar kunnen versterken en de uitwerking van een China Connection Point van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport bij voorstel Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

  Nader rapport bij het voorstel van de Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State bij wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

  Advies van de Raad van State bij het voorstel van de Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over financiering promotiestudenten door NWO

  Antwoorden van staatssecretaris Zijlstra (OCW) op vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over het bericht dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) promotiestudenten financiert die voor Shell in India gaan werken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over standpunt evaluatie AWTI

  Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op de evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2010-2014. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over buitenlandse studenten en de Nederlandse culturele arbeidsmarkt

  Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer over het aandeel buitenlandse studenten dat aan het Nederlandse kunstvakonderwijs is opgeleid en vervolgens werkzaam is op de Nederlandse culturele arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen Kader Interbestuurlijke Verhoudingen Cultuur OCW, IPO en VNG

  In het cultuurbeleid hebben verschillende overheden elk een eigen verantwoordelijkheid. Het rijk, de provincies en de steden kunnen elkaar door goede samenwerking versterken. Gezamenlijk kunnen de drie overheden een sterk voorzieningenniveau verzorgen. Ook werken de overheden programmatisch samen. De afstemming met de regios, de drie grote steden en VNG/IPO is vastgelegd in het Algemeen kader interbestuurlijke verhoudingen cultuur 2013-2016. Dit kader is door de drie partijen, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het IPO (Interprovinciaal Overleg) en het Ministerie van OCW, ondertekend. Het kader vormt de basis voor beleidsafstemming en voor het afsluiten van de cultuurconvenanten 2013-2016. Daarnaast is de taakverdeling tussen de verschillende overheidslagen weergegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief advies AWT De Chinese handschoen

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer bij het advies de Chinese handschoen van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). De brief is mede afkomstig van minister Verhagen (EL&I). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op het advies Scherp aan de wind, handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW), mede namens minister Verhagen (EL&I), aan de Tweede Kamer met een reactie op het advies ‘Scherp aan de Wind, handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren’ van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op overzicht van de Totale Onderzoeksfinanciering 2010-2016 (TOF)

  Brief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer met zijn reactie op het overzicht van de Totale Onderzoeksfinanciering 2010-2016 (TOF) van het Rathenau Instituut. De brief is mede afkomstig van minister Verhagen (EL&I).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De Chinese handschoen

  Adviesrapport De Chinese handschoen. Hoe Chinese en Nederlandse kennis elkaar kunnen versterken. van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Onderwijsraadadvies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer bij het Onderwijsraadadvies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies hoger onderwijs voor de toekomst

  Advies van de Onderwijsraad over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, in opdracht van staatssecretaris Zijlstra (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Advies AWT Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Zijlstra (OCW), mede namens minister Verhagen (EL&I), aan de Tweede Kamer van het advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.  De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief en het advies ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op