Zoekresultaten  1-50 van de 618 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Ik ben maar een mbo'er

  Het mentaal welbevinden van mbo-studenten tijdens de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Huizingalezing 2022 door staatssecretaris Gunay Uslu

  De Huizingalezing is dit jaar uitgesproken door staatssecretaris Gunay Uslu (OCW). De tekst die zij tijdens haar optreden uitsprak is een verkorte versie van de afgedrukte lezing, die in boekvorm is verschenen na afloop van het optreden. De tekst hieronder komt overeen met de tekst in het boekje.

 • Kamerbrief over proces oplossingsrichtingen tandartsentekorten

  Minister Kuipers (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) informeren de Tweede Kamer over oplossingsrichtingen om het tekort aan tandartsen op te lossen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen schriftelijk overleg COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden so COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht (PDF | 20 pagina's | 503 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Onderwijs 3e voortgangsrapportage

  De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het schooljaar en studiejaar 2021/2022. NP Onderwijs is een programma om vertragingen door corona in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de 3e voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Dit is een programma om  vertragingen door corona in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen. Zij bespreken daarbij de ontwikkelingen bij leerlingen en studenten in het schooljaar 2021-2022. Ook bespreken zij de uitvoering van de plannen van scholen en onderwijsinstellingen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leervertraging in het voortgezet onderwijs 2022 Balans na twee jaar coronacrisis

  Het rapport bespreekt de leerresultaten van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van de vaardigheid van leerlingen op de 5 onderdelen van het Cito volgsysteem voortgezet onderwijs (cvvo). De 5 onderdelen zijn Nederlands leesvaardigheid (nlv), Nederlands woordenschat (nws), Engels leesvaardigheid (elv), Engels woordenschat (ews) en Rekenen-Wiskunde (rw). Het rapport vergelijkt de leerprestaties in het schooljaar 2021/2022 met die  in 2020/2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertraging in de leergroei in het basisonderwijs na twee en een half jaar covid-19-crisis

  Rapport van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het rapport gaat over onderzoek naar de leergroei van leerlingen in het basisonderwijs. Dit naar aanleiding van de verstoring van het reguliere onderwijs door de COVID-19-crisis in 2020, 2021 en 2022. Het rapport geeft een beeld van de ontwikkeling in de leergroei op de gebieden 'begrijpend lezen', 'spelling', en 'rekenen-wiskunde'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede rapport Macromonitor Nationaal Programma Onderwijs mbo en ho: Managementsamenvatting

  Het 2e rapport Macromonitor NPO mbo-ho beschrijft in hoeverre studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs hun studieloopbanen (weer) hebben opgepakt sinds het uitbreken van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief 3e voortgangsrapportage NP Onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met 3e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer een brief met de 3e voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Dit is een programma om coronagerelateerde vertragingen in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs: Derde meting in het funderend onderwijs

  Het rapport blikt terug op de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief bij 3e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor NPO: 2e tussenmeting

  Het rapport gaat over de 2e tussenmeting  van 2022 van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

 • Implementatiemonitor NPO: 2e tussenmeting - Tabellenrapportage Implementatiemonitor NPO: 2e tussenmeting

  Het rapport gaat over de 2e tussenmeting  van 2022 van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor NPO: 2e tussenmeting - implementatiemonitor-np-onderwijs-mbo-ho.pdf

  Het rapport gaat over de 2e tussenmeting  van 2022 van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Reactie op vragen schriftelijk overleg COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht (PDF | 1 pagina | 119 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (voorjaar 2022) en de evaluatie servicedocumenten corona

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over de 2e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs in het mbo en hoger onderwijs en de eindrapportage 'Ruimte voor onderwijs tijdens corona'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op voorstellen inzake arbeidsmarkt tandartsen

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op voorstellen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) om het tekort aan tandartsen aan te vullen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht over ventilatie op scholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Veel schoolleiders hebben geen idee wanneer de ventilatie in de klas op orde komt'. De Tweede Kamerleden Segers en Bikker (beiden ChristenUnie) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Beantwoording schriftelijk overleg - Nationaal Programma Onderwijs mbo/ho en onderzoek voorjaar 2022 en Evaluatie servicedocumenten Covid-19

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Mentale gezondheid van ons allemaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisinfrastructuur Mentale gezondheid en preventie

  Meer dan delen van effectieve interventies en aanpakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet - Delphistudie begrippenkader Definitie mentale gezondheid

  Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media), minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer een brief over aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Geluk onder druk

  Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beter monitoren van mentale gezondheid bij mbo-studenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie

  Een overzicht van kansen en mogelijkheden per levensfase & economische baten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoren Mentale gezondheid

  Een overzicht van databronnen en indicatoren als input voor een landelijke aanpak mentale gezondheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

  Beslisnota bij Kamerbrief over over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke en lokale ambities mentale gezondheid en preventie

  Verdiepende consultaties voor het thema mentale gezondheid in het Nationaal Preventieakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief appreciatie coronaplan culturele sector

  Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stuurt de Tweede Kamer haar appreciatie van het plan van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector in het kader van de langetermijnaanpak van COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten over aanpak covid in het onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie over de Covid-19 aanpak binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit in reactie op 2 Woo-verzoeken (Wet open overheid).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Sectorplannen COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  De ministers Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer de sectorplannen COVID-19 voor het onderwijs en de kinderopvang. Zij bespreken daarbij de doelen en de uitgangspunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbeelding sectorplan corona primair en voortgezet onderwijs

  Overzicht van maatregelen op scholen bij verschillende stadia van coronabesmettingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief Vervolg aanpak ventilatie op scholen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van verschillende aangenomen moties en toezeggingen over het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast informeert hij de Kamer over de voortgang op een aantal thema’s. Ook stuurt hij enkele onderzoeksrapporten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Antwoorden op vragen over de uitwerking van de aanpak verbetering ventilatie in scholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 3 februari 2022. De brief ging over de ventilatie van scholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over de uitwerking van de aanpak verbetering ventilatie in scholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 3 februari 2022. De brief ging over de ventilatie van scholen. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbeelding sectorplan corona middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

  Overzicht van maatregelen op instellingen bij verschillende stadia van coronabesmettingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolg aanpak ventilatie op scholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de vervolgaanpak van ventilatie op scholen. Daarbij gaat hij in op de uitvoering en tussenresultaten van de afspraken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), PO-Raad (primair onderwijs) en VO-raad (voortgezet onderwijs). Ook informeert hij de Kamer over het beschikbaar stellen van €140 miljoen voor de uitwerking van de Maatwerkwerkregeling Ventilatie op Scholen. Tot slot besteedt hij aandacht aan de integrale aanpak van verouderde schoolgebouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zelftesten corona in het middelbaar beroepsonderwijs

  Sinds 20 juni 2022 kunnen studenten en medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) niet langer online gratis coronazelftesten aanvragen. Mogelijk zijn op de onderwijslocatie nog wel zelftesten beschikbaar.

 • Zelftesten in het hoger onderwijs

  Sinds 20 juni 2022 kunnen studenten en medewerkers in het hoger onderwijs niet langer online gratis coronazelftesten aanvragen. Mogelijk zijn op de onderwijslocatie nog wel zelftesten beschikbaar.

 • Kamerbrief bij 2e advies Platform Perspectief Jongeren

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het 2e advies van het Platform Perspectief Jongeren. Daarbij geven zij een korte toelichting. Ze sturen ook een bijlage bij het advies met praktijkvoorbeelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs

  De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op de feitelijke vragen over het rapport over resultaten verantwoordingsonderzoek 2021

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het rapport 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021'. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)  had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen naar aanleiding van het bericht over druk op welvaart door slechtere gezondheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Brede welvaart verder onder druk door slechtere gezondheid'. Volgens het artikel zijn vrouwen in 2020-2021 op meer welvaartdimensies erop achteruit gegaan dan mannen. Waaronder gezondheid, maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling. Het Tweede Kamerlid Van der Laan (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Studentenpeiling NP Onderwijs mbo-ho Onderzoeksnotitie

  De notitie bevat de resultaten van een vragenlijst voor de studentenpeiling in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. De vragenlijst ging over studievertraging en studiewelzijn als gevolg van de coronapandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op de feitelijke vragen over de Slotwet 2021

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op de vragen over de Slotwet 2021. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld op 25 mei 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op