Zoekresultaten  1-50 van de 294 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over Woo-verzoek Ongehoord Nederland

  Staatssecretaris Uslu (OCW) schrijft aan de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie over Ongehoord Nederland. Zij doet dit naar aanleiding van een Woo-verzoek. Woo staat voor Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Organisatiegegevens

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

 • Aanbiedingsbrief Werkprogramma AWTI 2019

  Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer het Werkprogramma 2019 van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AWTI-werkprogramma 2019

  Werkprogramma van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). In 2019 zal de AWTI zich bezighouden met vier thema’s: transities, nieuwe technologieën, ondernemerschap en centrale/decentrale governance.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Bibob-onderzoek naar een school door gemeente Amsterdam in 2018-2019

  Besluit op een verzoek om informatie over een Bibob-onderzoek naar een school uitgevoerd door de gemeente Amsterdam in 2018-2019 en correspondentie daarover met het ministerie van OCW. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over proces oplossingsrichtingen tandartsentekorten

  Minister Kuipers (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) informeren de Tweede Kamer over oplossingsrichtingen om het tekort aan tandartsen op te lossen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen schriftelijk overleg COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden so COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht (PDF | 20 pagina's | 503 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op voorstellen inzake arbeidsmarkt tandartsen

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op voorstellen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) om het tekort aan tandartsen aan te vullen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Reactie op vragen schriftelijk overleg COVID-19 onderwijs en kinderopvang, WOO-verzoek, en WRR-rapport Coronascenario’s doordacht (PDF | 1 pagina | 119 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Naleving AVG bij afhandeling Kinderopvangtoeslagenaffaire

  Op 19 januari 2021 heeft het kabinet toegezegd om de schulden van gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagenaffaire kwijt te schelden. DUO heeft de opdracht gekregen de invordering van schulden van mogelijk gedupeerde ouders te pauzeren en van gedupeerde ouders kwijt te schelden. De Auditdienst Rijk heeft onderzocht welke uitvoering hierbij is gegeven aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): voldoet het proces aan de AVG en waar zijn er mogelijk nog risico's?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport 2022 ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de tussentijdse uitkomsten van de werkzaamheden voor de wettelijke controle bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragsonderzoek evidentie onderbouwd beleid

  In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Dijksterhuis & Van Baaren onderzoek gedaan naar het stimuleren van evidentie geïnformeerd beleid maken, oftewel het meenemen van kennis uit onderzoek en de praktijk bij het maken van beleid door beleidsmedewerkers binnen OCW. Medewerkers geven in dit onderzoek aan dat zij het belangrijk vinden om op deze manier beleid te maken, maar dat zij dit nog niet altijd doen. Dit onderzoek kijkt vanuit gedragswetenschappelijk perspectief naar de oorzaken en geeft adviezen aan OCW voor het verder bevorderen van evidentie onderbouwd beleid maken binnen het eigen ministerie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Mentale gezondheid van ons allemaal

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisinfrastructuur Mentale gezondheid en preventie

  Meer dan delen van effectieve interventies en aanpakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet - Delphistudie begrippenkader Definitie mentale gezondheid

  Resultaten van een consensusprocedure met verschillende perspectieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media), minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer een brief over aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Geluk onder druk

  Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beter monitoren van mentale gezondheid bij mbo-studenten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie

  Een overzicht van kansen en mogelijkheden per levensfase & economische baten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoren Mentale gezondheid

  Een overzicht van databronnen en indicatoren als input voor een landelijke aanpak mentale gezondheid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'

  Beslisnota bij Kamerbrief over over aanbieding aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal'. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke en lokale ambities mentale gezondheid en preventie

  Verdiepende consultaties voor het thema mentale gezondheid in het Nationaal Preventieakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ik ben maar een mbo'er

  Het mentaal welbevinden van mbo-studenten tijdens de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek 1e Tussenbericht Programmamanagement OCW Open

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek naar de programmabeheersing van OCW Open.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Druk in het voortgezet onderwijs

  Onderzoek naar oorzaken van schooldruk in het voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over gesponsorde hoogleraren

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt vragen over gesponsorde hoogleraren. De vragen zijn van de Kamerleden Jasper van Dijk en Kwint (beiden SP). Deze vragen dienen ter aanvulling op 'Antwoorden op Kamervragen over de Belastingdienst, die leerstoelen en hoogleraren financiert'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de Universiteit Leiden sponsoring hoogleraar door Belastingdienst verzweeg

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt vragen over het bericht dat de Universiteit Leiden sponsoring hoogleraar door Belastingdienst verzweeg. De vragen zijn van de Kamerleden Jasper van Dijk en Kwint (beiden SP). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten over aanpak covid in het onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie over de Covid-19 aanpak binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dit in reactie op 2 Woo-verzoeken (Wet open overheid).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over de behandeling van een klokkenluider door een topambtenaar bij het ministerie van OCW

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding  van het BNR nieuwsbericht ‘Topambtenaar zet klokkenluider NPO in de kou, Kamerleden willen opheldering'. Het Tweede Kamerlid  Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over een klokkenluidersmelding bij de publieke omroep

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de gang van zaken rond een klokkenluider bij de publieke omroep. De Tweede Kamerleden n Omtzigt (Omtzigt) en Van der Plas (BBB) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over grensoverschrijdend gedrag D66 (1)

  Besluit op een verzoek om informatie over grensoverschrijdend gedrag D66. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over grensoverschrijdend gedrag D66 (2)

  Besluit op een verzoek om informatie over grensoverschrijdend gedrag D66. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Kabinetsreactie op onderzoek Verwey-Jonker Instituut over het grote aantal jongeren met een chronische aandoening

  Minister De Jonge en minister Van Engelshoven bieden een reactie aan op het onderzoek Verwey-Jonker Instituut over het grote aantal jongeren met een chronische aandoening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over grensoverschrijdend gedrag D66 (2)

  Besluit op een verzoek om informatie over grensoverschrijdend gedrag D66. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Conversie RIO-HO

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ARD) over onderzoek bij de conversie van RIO-HO. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd bij de getroffen beheersmaatregelen die de juistheid en volledigheid moeten waarborgen. De conversie RIO HO is conform plan verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie commissiebrief over duurzaamheid in het onderwijs

  Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media stuurt de Kamer zijn reactie op de brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over duurzaamheid in het onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over grensoverschrijdend gedrag D66 (1)

  Besluit op een verzoek om informatie over grensoverschrijdend gedrag D66. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage burgerbrieven 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  De rapportage beschrijft hoe het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2021 omging met burgerbrieven. Daarnaast bevat de rapportage een korte toelichting op de telefonische vragen. Rapportage burgerbrieven 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (PDF | 14 pagina's | 697 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over druk school om kinderen te medicaliseren tegen ADHD

  Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Siderius en Leijten (beiden SP) over ouders die zich door scholen onder druk gezet voelen om hun kind te medicaliseren tegen ADHD.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek ‘Bepaling kwaliteitsniveaus milieuprestatie van woonfuncties’

  Rapport over de bepaling van de kwaliteitsniveaus inzake de milieuprestatie van woonfuncties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bescherming van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied van Noord Oost Groningen

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op vragen van het Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) over de bescherming van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied van Noord Oost Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Onderzoek proces (financiele) informatievoorziening Innen OVG

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek naar het proces (financiële) informatievoorziening Innen OVG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de rol van kinderopvang in het integraal huisvestingsplan van gemeenten

  Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt vragen over de rol van kinderopvang in het integraal huisvestingsplan van gemeenten. De vragen zijn van het Kamerlid Sahla (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport reisrechthouders 2021

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek over de gepresenteerde gemiddelde aantallen reisrechthouders 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Kostenontwikkeling Digitaal Erfgoed

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ARD) over een onderzoek naar de opbouw en ontwikkeling van de kosten voor het digitaliseren van erfgoed en het behoud, beheer en toegankelijk maken van erfgoed in digitale vorm.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2021 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek vermogensvorming en reserveopbouw bij niet-onderwijsinstellingen

  De centrale vraag in dit onderzoek is: 'Welke criteria en handvatten kunnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) helpen bij een verdere professionalisering van het proces subsidieverstrekking en vermogensvorming bij niet-onderwijsinstellingen om daarna waar mogelijk een doorvertaling te kunnen maken naar normen?'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de OCW-bewindspersonen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de OCW-bewindspersonen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op Kamervragen over de openbare agenda van de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op