Zoekresultaten  1-50 van de 2.819 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief bij verlening aanwijzigng aan ILT handhaving paragraaf 4.8 Arbeidstijdenbesluit vervoer voor SAR

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de verlenging van de aanwijzing aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de handhaving van paragraaf 4.8 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue1 (SAR). De aanwijzing bevat het verzoek om niet te handhaven op een aantal artikelen uit het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) voor de SAR helikopter operatie in Nederland. Daarbij geeft hij een toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Verlengen aanwijzing niet handhaving Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De brief gaat over  de handhaving van paragraaf 4.8 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue1 (SAR). De aanwijzing bevat het verzoek om niet te handhaven op een aantal artikelen uit het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) voor de SAR helikopter operatie in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Aanwijzing aan ILT niet handhaven SAR operaties

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De brief gaat over  de handhaving van paragraaf 4.8 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue1 (SAR). De aanwijzing bevat het verzoek om niet te handhaven op vluchtuitvoering van Bristow tijdens SAR operaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) bieden de antwoorden op vragen aan over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoord op vragen over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota over antwoorden vragen Programma Luchtruimherziening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen Voorkeursbeslissing programma Luchtruimherziening

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op feitelijke vragen over de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota beantwoording Kamervragen motie-Koerhuis

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de vragen over de motie-Koerhuis over continuïteit Groningen Airport Eelde

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere Kamervragen over de motie van het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD). De vragen gingen over het waarborgen van de continuïteit van Groningen Airport Eelde. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen lozingen op de Waddenzee

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Toezicht op lozing door FrieslandCampina-fabriek Bedum in Waddenzee rammelt'. De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Gezondheidsraadadvies Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidswinst in omgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie burgerbrief over geheimhouding stukken Bijlmerramp

  Minister Harbers (IenW) reageert op een burgerbrief over dat stukken gerelateerd aan de Bijlmerramp pas over 70 jaar openbaar worden gemaakt. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) had om de reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Meerjarenplan 2023-2027 ILT

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over het Meerjarenplan 2023-2027 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De vaste commissie voor IenW heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Gezondheidsraadadvies Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief reactie burgerbrief over geheimhouding stukken Bijlmerramp

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota doorsturen afschrift houtstook brief aan gemeenten naar TK

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen Lucht Akkoord tijdens Commissiedebat Leefomgeving

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft uitvoering aan 2 toezeggingen uit het Commissiedebat Leefomgeving op 12 oktober 2022. Zij stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de Brief aan gemeenten over beperken overlast door houtstookvan oktober 2022. Daarnaast gaat zij in op haar toezegging om de BES-gemeenten enthousiast te maken voor deelname aan het Schone Lucht Akkoord. BES staat voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief aan gemeenten Schone Lucht

  Afschrift van de brief van Staatssecretaris Heijnen (IenW) aan gemeenten van oktober 2022. De brief gaat over het beperken van d eoverlast door houtstook.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de 3e publicatie van de Environmental Implementation Review1 (EIR) van de Europese Commissie (EC) van 8 september 2022. Zij stuurt het werkdocument 'Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid Landenrapport — Nederland' mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over dwangsommen voor bedrijven

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over omgaan met bedrijven die ondanks meerdere dwangsommen doorgaan met overtredingen. Zij gaat in op de handhaving op grond van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) had hierom verzocht. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota aanpak dwangsommen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota geannoteerde agenda Transportraad 5 december 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota - Environmental Implementation Review 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022 - Nederland

  De Europese Commissie (EC) evalueert de uitvoering van het milieubeleid in 2022 in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Transportraad 5 december 2022 te Brussel

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Transportraad van 5 december 2022 die plaatsvindt in Brussel. Ook sturen zij de quick scan 'Exploration Netherlands contribution to rail solidarity lanes Ukraine'. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bbeslisnota Kamerbrief rapport RIVM stofdepositie november 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Depositieonderzoek IJmond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het 'Depositie-onderzoek IJmond voorjaar 2022' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek is een herhaling van onderzoek uit 2020 naar de depositie (neergedaald stof) van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en metalen in de IJmond-regio. Het rapport stuurt zijs mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Depositie onderzoek IJmond voorjaar 2022

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor de 2e keer onderzocht hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota over afronding participatieproces RTHA

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over afwijzing sollicitanten voor Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat beveiligingsbedrijven sollicitanten afwijzen voor een baan bij Schiphol omdat zij te ver weg zouden wonen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over Meerjarenplan 2023-2027 ILT

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT juni tot en met september 2022

  Bijlage bij de Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van juni tot en met september 2022. De bijlage bevat het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van juni 2022 tot en met september 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de asfaltfabriek in Deventer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten over de zorgen die leven bij omwonenden van asfaltcentrale AsfaltNu Deventer (AND). Het gaat daarbij om de uitstoot van schadelijke stoffen. Het Tweede Kamerlid Bouchallikh (GroenLinks) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van juni tot en met september 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van juni 2022 tot en met september 2022. Bij de aanbiedingsbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatietraject RTHA Reflecties

  Het document maakt deel uit van 4 einddocumenten over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit document bevat de reflectie van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland op het Eindproduct Participatie Proces (EPP) Luchthavenbesluit (LHB) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over afronding participatieproces Rotterdam The Hague Airport

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de afronding van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Ook gaat hij in op het vervolgproces voor de vaststelling van een Luchthavenbesluit. De einddocumenten stuurt hij mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota beantwoording kamervragen asfaltcentrale Deventer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatietraject RTHA Eindproduct participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Het document maakt deel uit van 4 einddocumenten over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit document behandelt het Eindproduct Participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Publicaties ILT juni-september 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesverslag participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Het document maakt deel uit van 4 einddocumenten over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit document geeft een procesbeschrijving van het participatietraject Luchthavenbesluit (LHB) voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Oplegger einddocumenten participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Het document gaat over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Het geeft een opsomming van de documenten die er een onderdeel van vormen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht emissie benzeen en PAK per asfaltcentrale

  Bijlage bij de antwoorden op Kamervragen over asfaltcentrale AsfaltNu Deventer (AND). De bijlage bevat een geactualiseerd overzicht van de emissie van benzeen en PAK per asfaltcentrale, inclusief acties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatietraject RTHA Analyses en berekeningen

  Het document maakt deel uit van 4 einddocumenten over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit document bevat de berekeningen en analyses van het Eindproduct participatieproces (EPP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 6e update drukte Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer voor de 6e keer over de belangrijkste uitkomsten van de wekelijkse rapportages die hij van Schiphol ontvangt. Het gaat over de belangrijkste bevindingen in week 38 tot en met 43 van 2022. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Position paper on the public consultation for the planned revision of the slotregulation

  De position paper bevat de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een publieke consultatie van de Europese Commissie (EC). De consultatie ging over de herziening van gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op de publieke consultatie over de geplande herziening van de EU slotverordening

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een publieke consultatie van de Europese Commissie (EC). De consultatie ging over de herziening van gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op luchthavens. De reactie stuurt hij mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota reactie op publieke consultatie herziening slotverordening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief Geurhinder en veehouderij

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota verzoek om reactie naar aanleiding van technische briefing ACNL

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op inbreng slotcoördinator tijdens technische briefing op 13 oktober 2022

  Minister Harbers (IenW) reageert op de technische briefing door de Nederlandse slotcoördinator (ACNL) van 13 oktober 2022. Hij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij gaat in op de opmerking dat het kabinetsbesluit om het aantal vliegbewegingen op Schiphol terug te brengen naar 440.000 niet past binnen de Europese slotregels. Daarnaast vroeg de commissie om een toelichting op de inbreng van minister Harbers tijdens hetcommissiedebat Luchtvaart van 6 oktober 2022. Deze ging over het kabinetsbesluit en de vrachtpool in relatie tot de Europese slotregels. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op