Zoekresultaten  51-100 van de 6.064 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Rapportage Groningengasveld artikel 52h Mijnbouwwet gasjaar 2021-2022

  In artikel 52h van de Mijnbouwwet staat dat de NAM verplicht is om binnen een maand na afloop van een gasjaar een rapportage aan de staatssecretaris en de inspecteurgeneraal der mijnen te sturen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gezondheidsraadadvies Gehoorschade door versterkte muziek

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Gezondheidsraadadvies Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies Gezondheidsraad 'Voedingsnormen voor energie' en alcoholmarketing sociale media

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Gezondheidsraad 'Voedingsnormen voor energie'. Ook biedt de staatssecretaris de Kamer een onderzoek aan over alcoholmarketing via sociale media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief rapport Gezondheidsraad Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief reactie burgerbrief over geheimhouding stukken Bijlmerramp

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota doorsturen afschrift houtstook brief aan gemeenten naar TK

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over start tegemoetkoming verschillen in vergoeding van waardedalingsschade

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de startdatum voor de tegemoetkoming verschillen in vergoeding van waardedalingsschade. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) start op 5 december 2022 met het uitkeren van deze tegemoetkoming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief reactie op burgerbrief over seismische voorboden aardbevingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen Lucht Akkoord tijdens Commissiedebat Leefomgeving

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft uitvoering aan 2 toezeggingen uit het Commissiedebat Leefomgeving op 12 oktober 2022. Zij stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de Brief aan gemeenten over beperken overlast door houtstookvan oktober 2022. Daarnaast gaat zij in op haar toezegging om de BES-gemeenten enthousiast te maken voor deelname aan het Schone Lucht Akkoord. BES staat voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief aan gemeenten Schone Lucht

  Afschrift van de brief van Staatssecretaris Heijnen (IenW) aan gemeenten van oktober 2022. De brief gaat over het beperken van d eoverlast door houtstook.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de 3e publicatie van de Environmental Implementation Review1 (EIR) van de Europese Commissie (EC) van 8 september 2022. Zij stuurt het werkdocument 'Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid Landenrapport — Nederland' mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage moties en toezeggingen Bewegen en gezondheid

  Overzicht van moties en toezeggingen op het gebied van beweegbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over dwangsommen voor bedrijven

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over omgaan met bedrijven die ondanks meerdere dwangsommen doorgaan met overtredingen. Zij gaat in op de handhaving op grond van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) had hierom verzocht. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota aanpak dwangsommen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota geannoteerde agenda Transportraad 5 december 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gebouwgebonden financierings- en ontzorgingsconcepten voor verduurzaming van eigen woning

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over gebouwgebonden financiering- en ontzorgingsconcepten voor verduurzaming van de eigen woning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota - Environmental Implementation Review 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grutte fragen by Waadferiening: wat betsjut ferkeap NAM foar gaswinning?'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022 - Nederland

  De Europese Commissie (EC) evalueert de uitvoering van het milieubeleid in 2022 in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken beweegbeleid

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over hun ambities om Nederland in beweging te krijgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Transportraad 5 december 2022 te Brussel

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Transportraad van 5 december 2022 die plaatsvindt in Brussel. Ook sturen zij de quick scan 'Exploration Netherlands contribution to rail solidarity lanes Ukraine'. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief ontwikkelingen seismiciteit Groningenveld

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over enkele recente aardbevingen in Groningen en over seismiciteit rondom de gasopslagen Norg en Grijpskerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS)

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op Kamervragen over de marktordening van Carbon Capture and Storage (CCS). Het lid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over addendum Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) gasjaar 2022-2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool

  Besluit op een verzoek om informatie over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool. Het verzoek is op 7 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool - Woo-besluit aardgascondensaat overlaadstation Roodeschool

  Besluit op een verzoek om informatie over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool. Het verzoek is op 7 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitgifte hybride converteerbare obligatie door Air France - KLM

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de uitgifte van een hybride converteerbare obligatie van € 300 miljoen door Air France-KLM om zo het negatief eigen vermogen te herstellen. Deze hybride converteerbare obligatie is een lening die onder bepaalde voorwaarden kan worden omgezet in aandelen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting technische maatregelen reductie magneetvelden

  In dit document staan de technische bronmaatregelen die genomen moeten worden bij nieuwe netcomponenten of bij wijziging van bestaande netcomponenten in het elektriciteitsnet. De maatregelen hebben als doel om magneetvelden te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bbeslisnota Kamerbrief rapport RIVM stofdepositie november 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken beweegbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Depositieonderzoek IJmond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het 'Depositie-onderzoek IJmond voorjaar 2022' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek is een herhaling van onderzoek uit 2020 naar de depositie (neergedaald stof) van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en metalen in de IJmond-regio. Het rapport stuurt zijs mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Depositie onderzoek IJmond voorjaar 2022

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor de 2e keer onderzocht hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool - aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool deel 2.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool. Het verzoek is op 7 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool - Documenten bij woo-besluit

  Besluit op een verzoek om informatie over aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool. Het verzoek is op 7 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief herijking voorzorgbeleid magneetvelden elektriciteitsvoorzieningen

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de herijking van het voorzorgbeleid voor de mogelijke gezondheidsrisico's van magneetvelden van netcomponenten in het elektriciteitsnet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota over afronding participatieproces RTHA

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over afwijzing sollicitanten voor Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat beveiligingsbedrijven sollicitanten afwijzen voor een baan bij Schiphol omdat zij te ver weg zouden wonen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over Meerjarenplan 2023-2027 ILT

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT juni tot en met september 2022

  Bijlage bij de Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van juni tot en met september 2022. De bijlage bevat het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van juni 2022 tot en met september 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de asfaltfabriek in Deventer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten over de zorgen die leven bij omwonenden van asfaltcentrale AsfaltNu Deventer (AND). Het gaat daarbij om de uitstoot van schadelijke stoffen. Het Tweede Kamerlid Bouchallikh (GroenLinks) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van juni tot en met september 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van juni 2022 tot en met september 2022. Bij de aanbiedingsbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatietraject RTHA Reflecties

  Het document maakt deel uit van 4 einddocumenten over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit document bevat de reflectie van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland op het Eindproduct Participatie Proces (EPP) Luchthavenbesluit (LHB) voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over afronding participatieproces Rotterdam The Hague Airport

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de afronding van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Ook gaat hij in op het vervolgproces voor de vaststelling van een Luchthavenbesluit. De einddocumenten stuurt hij mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota beantwoording kamervragen asfaltcentrale Deventer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Participatietraject RTHA Eindproduct participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Het document maakt deel uit van 4 einddocumenten over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit document behandelt het Eindproduct Participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Publicaties ILT juni-september 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesverslag participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Het document maakt deel uit van 4 einddocumenten over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dit document geeft een procesbeschrijving van het participatietraject Luchthavenbesluit (LHB) voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Oplegger einddocumenten participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Het document gaat over de afsluiting van het participatieproces voor de ontwikkelrichting voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Het geeft een opsomming van de documenten die er een onderdeel van vormen.

  Bekijk document gepubliceerd op