Zoekresultaten  1-50 van de 12.070 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Migratieverwijder
 • Kamerbrief over 'Op weg naar de rookvrije generatie'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de aanpak op roken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderwerpen bevordering gezondheid, preventie en leefstijl

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) brengt de Tweede Kamer op de hoogte van enkele beleidsontwikkelingen op het thema gezondheid en preventie. Daarnaast doet hij verschillende toezeggingen en moties af. In de brief onder meer aandacht voor valpreventie, mentale gezondheid en monitoring van tabaksverkooppunten (verkooppunten van rookwaren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage monitor GLI 2022

  Rapport met een stand van zaken over de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dit is een manier om om mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden bij het bereiken van een gezondere leefstijl. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief financiering aanpak discriminatie

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de financiering van de aanpak van discriminatie en in het bijzonder de Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme. Dit naar aanleiding van 2 moties over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrie over Schengentoetreding van Roemenië Bulgarije en Kroatië

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister Hoekstra (BZ) informeren de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt over de toetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië tot Schengen. De Kamerbrief vervangt het reguliere BNC-fiche.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op rapport discriminerende effecten werkwijzen Belastingdienst/Toeslagen

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) reageert op het vooronderzoek van het College voor de Rechten van de Mens naar de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief aan medeoverheden over aangepaste capaciteitsbesluit COA en transitieplan CNO

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief van 29 november 2022 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders. De brief gaat over het aangepaste capaciteitsbesluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies. Ook stuurt hij de 'Opgaven opvang en huisvesting' van 18 november 2022 en het Transitieplan voor de crisisnoodopvang (CNO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) bieden de antwoorden op vragen aan over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over IMG die wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoord op vragen over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over IMG die wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord vragen over het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) die de wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden. De vragen zijn gesteld door de leden Beckerman (SP) en Boulakjar (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht huisvesting vergunninghouders 1 december 2022

  Overzicht met de gegevens per gemeente over de huisvesting van vergunninghouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transitieplan CNO

  Het transitieplan gaat over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor crisisnoodopvang (CNO) voor asielzoekers van de veiligheidsregio’s naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief medeoverheden bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang

  Afschrift van de brief van 29 november 2022 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders. De brief gaat over het aangepaste capaciteitsbesluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de verdeling van de asielopvangopgave over de provincies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Opgaven opvang en huisvesting versie 18 november 2022

  Bijlage bij de brief van 29 november 2022 aan commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders en corporatiebestuurders over de asielopvang. De bijlage geeft een overzicht van de opgaven voor opvang en huisvesting van asielzoekers per provincie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers Asiel en Migratie, september 2022

  Per eind 2021 is de registratie van de vertrek categorieën verbeterd. Hierdoor treedt een trendbreuk op in de categorie indeling van het Keten brede vertrek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen ambtsbericht Ethiopië van november 2022 - Terms of Reference Ethiopië van 5 april 2022

  Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Ethiopië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ethiopië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ethiopische asielzoekers. Dit ambtsbericht beslaat de periode van februari 2021 tot en met begin november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen ambtsbericht Ethiopië van november 2022 - algemeen-ambtsbericht-ethiopie-november-2022.pdf

  Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Ethiopië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ethiopië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ethiopische asielzoekers. Dit ambtsbericht beslaat de periode van februari 2021 tot en met begin november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemeen ambtsbericht Ethiopië van november 2022

  Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Ethiopië voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Ethiopië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Ethiopische asielzoekers. Dit ambtsbericht beslaat de periode van februari 2021 tot en met begin november 2022.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over 'Op weg naar de rookvrije generatie'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gehoorschade door versterkte muziek

  Advies over blootstelling in de privésfeer, dus los van de blootstelling in de werkomgeving. De preventie van gehoorschade door beroepsmatige blootstelling aan hard geluid is geen onderdeel van de adviesaanvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Gezondheidsraadadvies Gehoorschade door versterkte muziek

  Staatssecretaris van Ooijen (VWS) biedt de Tweede Kamer het advies van de Gezondheidsraad aan over gehoorschade door versterkte muziek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WHO global standard for safe listening venues and events

  Dit onderzoek van de WHO geeft aanleiding om het maximale geluidsniveau in Nederland te verlagen van 103 naar 100 decibel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota over antwoorden vragen Programma Luchtruimherziening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen Voorkeursbeslissing programma Luchtruimherziening

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op feitelijke vragen over de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang kabinetsreactie op adviesrapport dialooggroep slavernijverleden

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en het proces rondom de kabinetsreactie op het rapport van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op schriftelijke vragen over bericht dat grote steden extra hulp onderwijs aan asielkinderen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat grote steden extra hulp willen bij onderwijs aan asielkinderen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij beleidsreactie evaluatie start up regeling en opvolging aanbevelingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie start up regeling

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft zijn beleidsreactie op het evaluatierapport 'Succesvol opgestart? Een evaluatie van de start-up regeling, 2015-2021' van de  Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over versnelling geothermie

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over versnelling in het aanwenden van geothermie. De Tweede Kamerleden Grinwis (ChristenUnie), Bontenbal (CDA), Erkens en Valstar (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota beantwoording Kamervragen motie-Koerhuis

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de vragen over de motie-Koerhuis over continuïteit Groningen Airport Eelde

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere Kamervragen over de motie van het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD). De vragen gingen over het waarborgen van de continuïteit van Groningen Airport Eelde. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grutte fragen by Waadferiening: wat betsjut ferkeap NAM foar gaswinning?'

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op Kamervragen over het bericht 'Grutte fragen by Waadferiening: wat betsjut ferkeap NAM foar gaswinning?' Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen lozingen op de Waddenzee

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Toezicht op lozing door FrieslandCampina-fabriek Bedum in Waddenzee rammelt'. De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score

  Beoordeling van het herziene algoritme op aansluiting op de Nederlandse voedingsrichtlijnen en advies over eventuele verdere aanpassingen van de Nutri-Score.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapport Gezondheidsraad Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Gezondheidsraad ‘Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over schadeafhandeling gasopslag Norg en bewijsvermoeden

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de overwegingen met betrekking tot schadeafhandeling en het toepassen van bewijsvermoeden in onder meer de omgeving van de gasopslag bij Norg (Drenthe). Ook gaat de staatssecretaris uitgebreider in op de eerder aangeboden 'peer review'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Gezondheidsraadadvies Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidswinst in omgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op burgerbrief over seismische voorboden aardbevingen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) reageert op een e-mail van 4 burgers over seismische voorboden van aardbevingen. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over asielkinderen op de wachtlijst voor onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Honderden asielkinderen op wachtlijst voor onderwijs, Den Haag wil hulp van kabinet'. De Tweede Kamerleden Van Meenen en Podt (beiden D66) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief voortgang kabinetsreactie op adviesrapport dialooggroep slavernijverleden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 8 en 9 december 2022

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) op 8 en 9 december 2022 in Brussel. Ook informeren zij de Kamer over de ministeriële bijeenkomsten over migratie rondom de JBZ-Raad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het dalend aantal opvangplekken in asielzoekerscentra

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht het aantal opvangplekken voor asielzoekers op korte termijn met 1250 gaat dalen. Het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het verspreiden van antisemitische complottheorieen in Ahoy

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (Jen) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Spiritueel evenement trekt duizenden mensen naar Rotterdam Ahoy: 'Noem ons alsjeblieft geen wappies''. De Tweede Kamerleden Belhaj en Hammelburg (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de speech minister Yesilgoz Zegerius tijdens de HJ Schoo lezing

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over haar speech tijdens de HJ Schoo-lezing van 2022. Het Tweede Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1) had de vragen gesteld. De vragen gingen onder meer over partijen in de Tweede Kamer die zouden behoren tot de 'woke' beweging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over schadeafhandeling gasopslag Norg en bewijsvermoeden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 8 en 9 december

  Op de agenda staan onder meer 2 punten over de Schengenzone. Daarnaast bevat de agenda punten over de Russische agressie in Oekraïne. Het gaat daarbij om de vluchtelingenstroom en over veiligheid. Ook zijn er diverse agendapunten over asiel en migratie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen naar aanleiding van de aanbieding van de Staat van Migratie 2022

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen van Eerste Kamerfracties over de Staat van Migratie 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Veilig land van herkomst Verenigd Koninkrijk

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief reactie op rapport discriminerende effecten werkwijzen Belastingdienst/Toeslagen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op