Zoekresultaten  1-50 van de 11.323 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
 • Kamerbrief dekking opgave Najaarsnota 2022

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer hoe de opgave in de Najaarsnota wordt gedekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 'Op weg naar de rookvrije generatie'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de aanpak op roken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderwerpen bevordering gezondheid, preventie en leefstijl

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) brengt de Tweede Kamer op de hoogte van enkele beleidsontwikkelingen op het thema gezondheid en preventie. Daarnaast doet hij verschillende toezeggingen en moties af. In de brief onder meer aandacht voor valpreventie, mentale gezondheid en monitoring van tabaksverkooppunten (verkooppunten van rookwaren).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage monitor GLI 2022

  Rapport met een stand van zaken over de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Dit is een manier om om mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden bij het bereiken van een gezondere leefstijl. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) bieden de antwoorden op vragen aan over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoord op vragen over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoord vragen n.a.v. gesprek begrotingsrapporteurs over ontwerpbegroting LNV en diergezondheidsfonds

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord vragen n.a.v. gesprek begrotingsrapporteurs over ontwerpbegroting LNV en diergezondheidsfonds

  Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geven antwoord op schriftelijke vragen n.a.v. van gesprek begrotingsrapporteurs van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffende de ontwerpbegroting van het ministerie van LNV (XIV) en het diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voornemen tot gunning A27 Houten-Hooipolder contract Zuid

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot gunning voor het contract voor het opknappen van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de rapporteurs over ontwerpbegroting van LNV en Diergezondheidsfonds 2023

  Schriftelijk verslag van de rapporteurs bij de behandeling van de ontwerpbegroting van het ministerie van LNV en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota gunning A27 Houten Hooipolder

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief dekking opgave Najaarsnota 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over IMG die wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over IMG die wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord vragen over het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) die de wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden. De vragen zijn gesteld door de leden Beckerman (SP) en Boulakjar (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen uit begrotingsbehandeling 2023 SZW

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de antwoorden op vragen uit de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2023 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen uit begrotingsbehandeling 2023 SZW

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen uit de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2023. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over beleidsagenda duurzame financiëring

  Minister Kaag (Financiën) biedt antwoorden aan op vragen over de beleidsagenda voor duurzame financiering. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht over poblemen energieleverancier voor scholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Grote energieleverancier in de problemen; scholen ongerust'. De Tweede Kamerleden De Hoop en Thijssen (beiden PvdA) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over beleidsagenda duurzame financiering

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de beleidsagenda voor duurzame financiering. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over 'Op weg naar de rookvrije generatie'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gehoorschade door versterkte muziek

  Advies over blootstelling in de privésfeer, dus los van de blootstelling in de werkomgeving. De preventie van gehoorschade door beroepsmatige blootstelling aan hard geluid is geen onderdeel van de adviesaanvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Gezondheidsraadadvies Gehoorschade door versterkte muziek

  Staatssecretaris van Ooijen (VWS) biedt de Tweede Kamer het advies van de Gezondheidsraad aan over gehoorschade door versterkte muziek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WHO global standard for safe listening venues and events

  Dit onderzoek van de WHO geeft aanleiding om het maximale geluidsniveau in Nederland te verlagen van 103 naar 100 decibel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota over antwoorden vragen Programma Luchtruimherziening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen Voorkeursbeslissing programma Luchtruimherziening

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op feitelijke vragen over de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over duurzaamheidsrisicobeheer van banken

  Minster Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het duurzaamheidsrisicobeheer van banken. Het Tweede Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over begroting SZW 2023

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2023. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over versnelling geothermie

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over versnelling in het aanwenden van geothermie. De Tweede Kamerleden Grinwis (ChristenUnie), Bontenbal (CDA), Erkens en Valstar (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota beantwoording Kamervragen motie-Koerhuis

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de vragen over de motie-Koerhuis over continuïteit Groningen Airport Eelde

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere Kamervragen over de motie van het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD). De vragen gingen over het waarborgen van de continuïteit van Groningen Airport Eelde. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Grutte fragen by Waadferiening: wat betsjut ferkeap NAM foar gaswinning?'

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op Kamervragen over het bericht 'Grutte fragen by Waadferiening: wat betsjut ferkeap NAM foar gaswinning?' Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen lozingen op de Waddenzee

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Toezicht op lozing door FrieslandCampina-fabriek Bedum in Waddenzee rammelt'. De Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score

  Beoordeling van het herziene algoritme op aansluiting op de Nederlandse voedingsrichtlijnen en advies over eventuele verdere aanpassingen van de Nutri-Score.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapport Gezondheidsraad Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Gezondheidsraad ‘Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over schadeafhandeling gasopslag Norg en bewijsvermoeden

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de overwegingen met betrekking tot schadeafhandeling en het toepassen van bewijsvermoeden in onder meer de omgeving van de gasopslag bij Norg (Drenthe). Ook gaat de staatssecretaris uitgebreider in op de eerder aangeboden 'peer review'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Gezondheidsraadadvies Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidswinst in omgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op burgerbrief over seismische voorboden aardbevingen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) reageert op een e-mail van 4 burgers over seismische voorboden van aardbevingen. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij schriftelijke reactie op amendementen bij VWS ontwerpbegroting 2023

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer een schriftelijke reactie aan op 2 ingediende aanvullende amendementen bij de VWS ontwerpbegroting 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over begroting SZW 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie over Stabiliteits- en Groeipact en de Macro-economische Onevenwichtigheidsprocedure

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsappreciatie van de mededeling van de Europese Commissie inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) en de Macro-economische Onevenwichtigheidsprocedure (MEOP). Deze mededeling volgt op de evaluatie van de Commissie van het SGP en de MEOP en de consultatiesessies over de eventuele hervorming die zich van oktober 2021 tot de zomer van 2022 hebben voltrokken. Eventuele wetgevende voorstellen worden niet eerder dan in het voorjaar van 2023 verwacht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reacties op ingediende amendementen bij de VWS ontwerpbegroting 2023

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op 2 ingediende aanvullende amendementen bij de VWS ontwerpbegroting 2023. De amendementen zijn respectievelijk door de Tweede Kamerleden Kuzu (Denk) en Pouw-Verweij (JA21) ingediend .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over schadeafhandeling gasopslag Norg en bewijsvermoeden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over BNC-fiche verordening Herziening Financieel Reglement

  Minister Kaag (Financiën) biedt haar antwoorden aan op vragen over het fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de verordening Herziening Financieel Reglement. De vragen zijn gesteld door verschillende Tweede Kamerfracties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 december 2022

  Minister Kaag (Financiën) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 december 2022. Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij bestedingsplan Rijks-N-wegen

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het bestedingsplan Rijks-N-wegen in verband met de begrotingsbehandeling van 29 november en 1 december 2022. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Toezegging Begrotingsonderzoek Rijks-N-wegen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over BNC-fiche Herziening Financieel Reglement

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de verordening Herziening Financieel Reglement.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 december 2022

  Overzicht van onderwerpen die op de agenda staan van de Eurogroep en Ecofinraad op 5 en 6 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Format bestedingsplannen Aanvullende Post

  Het document beschrijft de achtergrond van het reserveren van de middelen voor het Bestedingsplan aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen. Daarnaast gaat het in op de beleidsinstrumenten en loopt het vooruit op de eindevaluatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de herziening van het actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. In dit actieplan wordt er specifiek gekeken naar onderwerpen die ontwikkelingslanden kunnen helpen de Sustainable Development Goals (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) te behalen en waarop Nederland een verschil kan maken.

  Bekijk document gepubliceerd op