Zoekresultaten  1-10 van de 1.353 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Kamerbrief over beleid inzake afhandeling schade in Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) beschrijft zijn voornemens ten aanzien van de afhandeling van schades als gevolg van aardbevingen in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Overeenkomst tot Verlenging van de Interim betalingsovereenkomst versterken

  Overeenkomst die te maken heeft met procedures die de NAM is gestart vanwege betwisting van de doorbelasting door de Staat van kosten voor versterking van huizen in Groningen door bevingsschade.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over CO₂-levering aan de glastuinbouw

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over CO₂-levering aan de glastuinbouw. De Tweede Kamerleden Boswijk en Bontenbal (CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over sluiting naftakraker op Chemelot

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het artikel ‘Sabic overweegt sluiting naftakraker op Chemelot’. De Tweede Kamerleden Erkens en Van Strien (VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over effecten van Europese Green Deal op landbouwopbrengst

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de effecten van de Europese Green Deal op de landbouwopbrengst. Het Tweede Kamerlid Boswijk (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Evaluerend onderzoek van het beleid betreffende de Transparantiebenchmark en de Kristalprijs

  Evaluatie van de Transparantiebenchmark en Kristalprijs over de periode 2016-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over omzetten ILT van Agentschap naar Dienst

  Minister Harbers (IenW) en minister Kaag (Financiën) informeren de Tweede Kamer over de argumentatie voor de herpositionering van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Aanleiding was een toetsing van het ministerie van Financiën waaruit bleek dat de ILT niet voldoet aan de eisen die gelden voor een agentschap. De ministers gaan in op de vraag of hierdoor wijzigingen optreden in de onafhankelijke positie van de ILT of in haar financiering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over proces en aanpak uitwerking coalitieakkoord IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitwerking van het coalitieakkoord in het beleidsprogramma van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zij richten zich onder meer op vervoer, water, leefomgeving en mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over subsidie verbetering/verduurzaming van woningen in het gaswinningsgebied

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoorden op Kamervrgen naar aanleiding van de stormloop op de 10.000 euro subsidie voor verduurzaming/verbetering van woningen in het gaswinningsgebied. De Tweede Kamerleden Beckerman (SP) Nijboer (PvdA) hadden de vragen gesteld. Ook beantwoordt hij aanvullende vragen van het Tweede Kamerlid Boucke (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Subsidieregeling experimenten, kennis ontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022

  Regeling houdende regels voor de verstrekking van subsidies voor experimenten, kennisontwikkeling- en kennisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het rijksbeleid met betrekking tot het bouwen, het wonen en de woonomgeving (Subsidieregeling experimenten, kennisontwikkeling en kennisoverdracht wonen 2022).

  Bekijk document gepubliceerd op