Zoekresultaten  1-20 van de 1.364 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Kamerbrief reactie op motie Klaver cs m.b.t potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS).

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks) en anderen overpotentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij RIVM-rapport met vervolgmeting over wonen langs het spoor

  Staatssecrearis Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Hinder en slaapverstoring door trillingen van treinen. Resultaten van de Vervolgmeting 'Wonen langs het Spoor'. Het rapport gaat over onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij gaat daarbij in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsevaluatie MIA/Vamil 2017-2021

  Staatssecretaris Heijnen (Ienw) informeert de Tweede Kamer over het evaluatierapport van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De fiscale regelingen MIA en Vamil zijn bedoeld om bij te dragen aan de realisatie van milieudoelen door middel van innovaties. Iedere 5 jaar dienen fiscale regelingen met een wettelijke grondslag te worden geëvalueerd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de berichten over miljardenschade door chemische uitstoot Shell

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Miljardenschade door chemische uitstoot Shell en industrie in Rotterdamse haven' en 'Duizenden doden, ieder jaar opnieuw: dit kost de chemische industrie in de Rotterdamse haven'. Het Tweede Kamerlid Bouchallikht (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de asfaltcentrales. De staatssecretaris is in gesprek met de omgevingsdiensten over de toepassing van de beschikbare technieken bij de asfaltcentrales. Zij reageert hiermee ook op de motie-Hagen (D66). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht emissies benzeen en PAK per asfaltcentrale inclusief acties

  Een overzicht van de laatste resultaten van de uitgevoerde metingen bij de asfaltcentrales over de emissies benzeen en PAK’s per asfaltcentrale, alsook een geactualiseerd overzicht van de in gang gezette acties per omgevingsdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de voortgang van het Nationaal MilieuProgramma

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal MilieuProgramma. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief met Verslag Milieuraad 20 juni 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de Milieuraad die op 20 juni 2023 in Luxemburg plaatsvond, over nieuwe productprioriteiten voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten en over de herziening van het EU-monitoringskader voor de circulaire economie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over giftige zware metalen in grondwater door staalslakken

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Meer giftige zware metalen komen in grondwater dan gedacht door 'staalslakken': 'Het maakt al het leven kapot''. De Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA) en Bouchallikh (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel juni 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van bericht 'Aanklacht 3M opmaat voor actie tegen andere vervuilers'. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Planmonitor NOVI 2023 PBL

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Eerste Kamer de publicatie 'Planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2023 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de loodkwestie van het Oosterpark in Amsterdam

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de zorgen van Stichting Herstel Oosterpark in Amsterdam over de hoeveelheid lood in de bodem van het drukbezochte Oosterpark. Het Tweede kamerlid Gündoğan (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over MIRT voorjaar 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving (BOL’s) die liggen op het gebied van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De gesprekken vonden plaats in het voorjaar van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport over effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het 'Onderzoeksrapport Effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes'. Zij gaat in op de resultaten uit het onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapportage ILT VTH stelsel Caribisch Nederland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de uitvoering van VTH taken voor milieu, bouwen, natuur  door de openbare lichamen van Caribisch Nederland. VTH staat voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij gaat in op de conclusies en aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op aangehouden motie over onderzoek naar gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de reactie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op het verzoek om een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie. Aanleiding was de aangehouden motie van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Het besluit gaat over het vastleggen van de verplichting tot het aanleveren van informatie over emissies van zeer zorgwekkende stoffen in een landelijke database Zij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over regels rond verlichting windmolens

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Hollands Kroon roept minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen'. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op