Zoekresultaten  1-50 van de 3.282 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en stikstof) geeft antwoord op Kamervragen 2 tot en met 9 over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. Kamervraag 1 is op 5 december beantwoord. De vragen zijn gesteld door de leden Van Raan en Vestering (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht acties groene en digitale banen

  Overzicht van acties op basis van het Actieplan groene en digitale banen. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Actieplan groene en digitale banen

  De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (Klimaat en Energie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer het Actieplan groene en digitale banen aan. In dit plan staan maatregelen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, in sectoren met banen die belangrijk zijn voor de klimaat- en digitale transitie. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig installateurs om zonnepanelen op daken te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deelt de kabinetsreactie op het Gezondheidsraadavies 'Betekenis van exposoomonderzoek voor beleid' met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over raming GTS gasjaar 2023-2024

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de raming van Gasunie Transportservices (GTS) voor het gasjaar 2023-2024 van gaswinning uit het Groningenveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoeringsagenda Duurzaamheid

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop Defensie met concrete acties haar bijdrage levert aan de opgaven die voor ons liggen op het gebied van klimaat, energie en circulariteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat Lelystad Airport de stikstofmarkt op gaat

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ook Lelystad Airport omstreden stikstofmarkt op: vliegveld is op zoek naar boeren voor opkoop'. De Tweede Kamerleden Van der Molen, Boswijk en Inge van Dijk (allen CDA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanstelling voorzitter commissie verschillen binnen versterkingsoperatie en schadeafhandeling Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de aanstelling van een voorzitter van een externe commissie die zich buigt over de moeilijk uitlegbare verschillen binnen de bredere versterkingsoperatie en de schadeafhandeling (afhandeling van bevingsschae) in de provincie Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over 1300 meldingen over onveiligheid van papieren rietjes bij de NVWA

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over 1300 meldingen over onveiligheid van papieren rietjes bij de NVWA. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang versterkingsopgave Nationaal Coördinator Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en het verloop van de versterkingsoperatie in Groningen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortzetting Commissie Bijzondere Situaties Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over het voortzetten van de Commissie Bijzondere Situaties Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over start internetconsultatie experimenteerregeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de internetconsultatie voor de ontwerp-experimenteerregeling voor strikt preferentieel baangebruik van Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijze van uitvoering tot wijziging Tijdelijke wet Groningen vanwege versterking van gebouwen in Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop de aangenomen amendementen en moties, voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen vanwege de versterking van gebouwen in Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid), worden uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitgevoerde moties en toezegging Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van 2 moties en een toezegging uit het wetgevingsoverleg Groningen van 6 december 2022 en de tweeminutendebatten mijnbouw Groningen van 20 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) biedt de Tweede Kamer het rapport "Onderzoek schadeafhandeling Groningen" aan. De staatssecretaris informeert de Kamer ook over de funderingsproblematiek in het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over giftreinen die door de steden denderen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Te veel giftreinen denderen door onze steden, doe daar iets aan staatssecretaris'. Het Tweede Kamerlid Minhas (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Verdrag luchtdiensten tussen Sint Maarten en Koeweit

  Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer het Verdrag aan over luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en Koeweit aan. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het meerjarenprogramma Brede Maatschappelijke Samenwerking (BMS) burn-outklachten. Het doel is preventie van burn-outklachten op het gebied van het individu, werk en maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over verschillen metingen overlast vliegverkeer elk iets anders over geluidsoverlast?

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Waarom zeggen Schiphol en gemeenten elk iets anders over geluidsoverlast?' van Omroep West. Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over terugkoppeling toezegging milieueffectrapportage

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Monitoring mer 2021'. Zij geeft een toelichting op het rapport. Ook stuurt zij een afschrift van de aanbiedingsbrief aan de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek schadeafhandeling Groningen

  Rapport met aanbevelingen voor de schadeafhandeling in  Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so Kamerbrief overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief over overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, GroenLinks, PvdD en BBB hadden de vragen gesteld in het schriftelijk overleg (so) van 24 november 2022 .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief bodem en ondergrond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met 7e update drukte Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft de Tweede Kamer de 7e update van de belangrijkste uitkomsten van de wekelijkse rapportages die Schiphol hem stuurt. Hij stuurt een tijdlijn met gebeurtenissen die te maken hebben met de drukte op Schiphol mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag Milieuraad op 20 december 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over over de Milieuraad die op 20 december 2022 in Brussel plaatsvond. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over pakket nationaal CO2-plafond

  Minister Harbers informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van een nationaal CO2-plafond voor de internationale luchtvaart vertrekkend uit Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridische beoordeling nationaal CO2-plafond internationale luchtvaart

  Beoordeling  van 3 varianten van het CO2-plafond vanuit een juridisch oogpunt. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeksrapport waterstof behoefte Nederlandse luchtvaartsector richting 2030-2050

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het rapport ‘Hernieuwbare waterstof voor luchtvaartbrandstoffen in Nederland’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie aanpak milieuproblematiek Tata Steel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de analyse van het plan van aanpak 'Naar een gezondere leefomgeving in de IJmond: aanpak voor het beperken van de luchtverontreinigende uitstoot van Tata Steel Nederland'. Zij gaat in op de ontwikkelingen van na juni 2022 en blikt vooruit op de stappen die zij wil zetten in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen opschorting ratificatie EU-Qatar luchtvaartverdrag

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de motie van de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Van der Molen (CDA). De motie verzocht om de ratificatie van het luchtvaartverdrag Qatar op te schorten. Het Tweede Kamerlid Koerhuis had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld

  Minister Kaag (Financiën) beantwoordt Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld. De vragen zijn van het Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kwik in Gronings aardgas

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over een onderzoek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar mogelijke gezondheidsschade door kwik in Gronings aardgas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld

  Minister Kaag (Financiën) beantwoordt Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld. De vragen zijn van het Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere vragen Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van het interdepartementale Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en de PvdA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek Vaste Kamercommissie IenW over besluit aanpassing LIB

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) tijdens de procedurevergadering van 21 december 2022. De commissie had verzocht om het besluit voor  de aanpassing van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) vóór het commissiedebat Luchtvaart van 25 januari 2023 naar de Kamer te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke commissievragen Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage BES

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over het Ontwerpbesluit voor inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving. Het gaat om bescherming van de fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De vaste Tweede Kamercommissie voor  Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) informeert de Tweede Kamer over de Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief BTV over samenstelling en functioneren participatietraject RTHA

  Minister Harbers (IenW) reageert op de brief van de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV) van 14 november 2022. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief van de BTV ging over het falen van het participatietraject Rotterdam The Hague Airport (RTHA) omdat de omwonenden van RTHA daarbij niet (afdoende) gehoord zouden zijn. Hij stuurt een afschrift van de reactie van het Projectteam participatietraject Luchthavenbesluit voor RTHA op de brief mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief Luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van luchtvaart. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief beleidskader netwerkkwaliteit

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het beleidskader netwerkkwaliteit. Het beleidskader bevat een nieuwe monitoringwijze voor het bestemmingennetwerk op luchthavens.Hij geeft een toelichting op het beleidskader. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt'. De Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de resultaten van het Draagvlakonderzoek Luchtvaart uit 2022. Het rapport gaat over kwantitatief onderzoek naar het draagvlak voor luchtvaart onder het Nederlandse publiek. De minister gaat in op de bevindingen uit het onderzoek. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met correctie antwoord op Kamervragen over stikstofruimte Schiphol

  Minister Adema (LNV) corrigeert zijn antwoord op een Kamervraag over opkopen van stikstofruimte door Schiphol. Het Tweede Kamerlid Van Campen (VVD) heeft de vraag tijdens het vragenuur op 20 december 2022 gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak emissies door de luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van acties tegen emissies van ultrafijn stof en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in  de luchtvaart. Ook stuurt hij de Kamer het rapport 'Rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities als gevolg van een luchthaven. Onderzoek naar aangrijpingspunten voor verbetering uniformiteit en transparantie'. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang biociden, gewasbeschermingsmiddelen en REACH

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied van biociden, gewasbeschermingsmiddelen en REACH. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoordern Kamervragen over het bericht over oproep Nieuwkoop aan inwoners op bezwaar te maken tegen extra nachtvluchten

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht Nieuwkoop roept bewoners op bezwaar te maken tegen extra nachtvluchten Schiphol'. Het Tweede Kamerlid Boucke (D66) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht regelingen versterking van woningen en vergoeding van aardbevingsschade in Groningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota an wijziging en nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging van de Wet luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet luchtvaart. De wijziging gaat over een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen. Ook stuurt hij een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op