Zoekresultaten  1-10 van de 590 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Klimaatakkoord unie en rijk 2010-2020

  De Unie van Waterschappen en het Rijk hebben met het Klimaatakkoord 2010-2020 de klimaatambities en ?activiteiten van de waterschapssector voor de komende jaren vastgelegd. De waterschappen zijn als functionele overheid verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer. Als geen ander ondervinden de waterschappen de gevolgen van de klimaatver-andering. Zij zetten zich in om de veiligheid te waarborgen en om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen; zij passen het watersysteem hierop aan en dragen bij aan de bewustwording van de burgers voor de mondiale klimaatproblemen. Daarnaast zijn de waterschappen belast met de zuivering van het afvalwater van huishoudens en bedrijven en dragen zij zorg voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Een effici?nte, duurzame en innovatieve bedrijfsvoering staat voorop. De afvalwaterzuivering is een proces dat veel energie vraagt (vergelijkbaar met het energiegebruik van een stad van ongeveer 200.000 inwoners); de waterschappen spannen zich in om dit gebruik zoveel mogelijk te beperken en maken gebruik van de aanwezige mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken..Het Klimaatakkoord steunt op drie pijlers: mitigatie, adaptatie en duurzaamheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sustainability of current genetically modified crop cultivation

  Rapport met de resultaten van een studie naar de duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen

  Publiekssamenvatting van het rapport met de resultaten van een studie naar de duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda duurzaamheid: een groene groei-strategie voor Nederland

  Het kabinet geeft in deze Duurzaamheidsagenda zijn visie op duurzame ontwikkeling. Onderdeel van de Duurzaamheidsagenda zijn de Green Deals met bedrijven en burgers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Taskforce Groene Groei

  Advies van de Taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen Groene Groei, investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Taskforce Biodiversiteit

  Rapport van de Taskforce Biodiversiteit: Biodiversiteit, de groene motor van onze economie. Wegwijzer naar een groene toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsoverzicht Europese Infrastructuur en Milieu dossiers

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage 2011 duurzame palmolie

  Jaarrapportage over 2011 van de Task Force Duurzame Palmolie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TEEB-rapport: Groen, gezond en productief

  Het rapport ‘Groen, gezond en productief’ bevat een verkenning van kosten en baten van natuur voor gezondheid op basis van 2 wetenschappelijke studies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CPB Risicorapportage Financiële Markten

  Rapport van (CPB) Centraal Planbureau over huidige nationale en internationale economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector.

  Bekijk document gepubliceerd op