Zoekresultaten  1-10 van de 52 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Ministeriële regelingverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Ontwerp experimenteerregeling NNHS

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu tot voortzetting van het experiment met de regels voor het strikt geluidspreferentieel baangebruik volgens het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling experiment vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol

  Publicatie in de Staatscourant over de wijziging van de Regeling tot vaststelling van het experiment vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol (Stcrt. 2013, 29453).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publicatie in Staatscourant inzake wijzingingsregeling van de CROS

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/249145. Het betreft de wijziging van de Regeling CROS in verband met de overgang naar de Omgevingsraad Schiphol. Gepubliceerd in de Staatscourant nr. 33130 van 25 november 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Concept Regeling minidrones

  Conceptregeling tot wijziging van de regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Beleidsregel micro- en minidrones

  Conceptbeleidsregel voor het verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Regeling Wijziging Subsidieregeling publieke gezondheid in verband met de verlenging van de werkingsduur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling uitkoop van woningen gelegen onder bestaande hoogspanningsverbindingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting van de regeling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling minimaliseren gaswinning Groningen

  Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Gaswet en van de Mijnbouwregeling in verband met het stellen van regels met betrekking tot het Groningenveld. Deze regeling hoort bij de wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst inzake betalingen voor perspectief voor de regio

  Gesloten overeenkomst met NAM waarmee de financiële bijdrage van NAM aan het toekomstperspectief van Groningen, zoals overeengekomen in het Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil, wordt geformaliseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op