Zoekresultaten  1-10 van de 41 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Antwoorden vragen initiatiefwetsvoorstel Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning 34 605

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op vragen over het Initiatiefwetsvoorstel over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning. De SGP-fractie  van de vaste Eerste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid (JenV) had hierover nadere vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over schenkbelasting en erfbelasting en de legitieme portie in het erfrecht

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de structuur voor tarieven en vrijstellingen van de schenkbelasting en erfbelasting. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingen. Ook bespreekt hij de wenselijkheid van het afschaffen van de regeling van de legitieme portie in het erfrecht. Kamerbrief over schenkbelasting en erfbelasting en de legitieme portie in het erfrecht (PDF | 5 pagina's | 192 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief toezeggingen Personen- en familierecht

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen uit het personenrecht en familierecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 handelingsprincipes

  De bijlage bevat handelingsprincipes voor de omgang met kinderen bij scheiding. De principes zijn de leidraad voor het verder uitwerken van een handelingsperspectief bij (complexe) omgangsproblematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rechtsbescherming gedupeerden kinderopvangtoeslag, uithuisplaatsingen en gaswinning

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) meldt de Tweede Kamer wat hij kan doen om de rechtsbescherming van gedupeerde burgers van de kinderopvangtoeslagaffaire, van de uithuisplaatsingen van minderjarige kinderen door de kinderopvangtoeslagaffaire en van de gaswinning in Groningen beter te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen over problemen met uithuisplaatsingen bij gedupeerden kinderopvangtoeslag

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoord op vragen over problemen met uithuisplaatsingen bij gedupeerden kinderopvangtoeslag. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het toezicht op beheer van erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen

  Minister Weerwind (REchtsbescherming) geeft antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het artikel in het Kwartaalbericht Estate Planning over het toezicht op het beheer van erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld. Antwoorden Kamervragen over het toezicht op beheer van erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen (PDF | 3 pagina's | 176 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vangentvorm naamrecht in verband met wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam 35 990

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de 'vangnetnorm' in het naamrecht in relatie tot het Verdrag over de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (VN-Vrouwenverdrag) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Hij doet dit naar aanleiding van vragen uit de plenaire behandeling van het wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam. Kamerbrief over vangentvorm naamrecht in verband met wetsvoorstel introductie gecombineerde geslachtsnaam 35 990 (PDF | 4 pagina's | 287 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen debat over het initiatiefwetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen debat over het initiatiefwetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning (PDF | 2 pagina's | 158 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de mogelijkheid in het erfrecht dat de dader erft van een slachtoffer

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoord op vragen over de mogelijkheid in het erfrecht dat de dader erft van een slachtoffer. De vragen zijn gesteld door Van Nispen (SP) en Ellian (VVD). Antwoorden Kamervragen over de mogelijkheid in het erfrecht dat de dader erft van een slachtoffer (PDF | 5 pagina's | 187 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op