Zoekresultaten  1-50 van de 121 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over integriteit bij de politie

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Integriteit is bij de politie geen prioriteit, blijkt uit onderzoek'. Het Tweede Kamerlid Van Der Werf (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat ambtenaar meerdere rapporten over beveiliging DigiD-aansluiting vervalste

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ambtenaar vervalste meerdere rapporten over beveiliging DigiD-aansluiting'. De Tweede Kamerleden Rahimi en Ellian (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over actualisering informatie rond signaleringen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over het dossier (internationale) signaleringen. Zij doet dit naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Dit verzoek ging over inzage in documenten over het delen van persoonsgegevens met de Verenigde Staten (VS) op het gebied van terrorisme in de periode 2012-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over actualisering informatie rond signaleringen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Klachtenprocedure voor ontheemden (met formulier)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Maatregelenpakket bij overlast voortkomend uit onaangepast en ongeoorloofd gedrag in gemeentelijke opvang

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Klachtenprocedure met formulier voor ontheemden (Порядок подання скарг переміщеними особами)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Handreiking Time-outlocaties

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Huishoudelijk reglement gemeentelijke opvanglocatie ontheemden uit Oekraïne (GOO)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Klachtenprocedure en formulier

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Huishoudelijk reglement GOO

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Huishoudelijk reglement gemeentelijke opvang in Oekraïens (Правила внутрішнього розпорядку муніципального центру прийому переселенців з України)

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Maatregelenpakket bij overlast

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang - Handreiking Time-outlocaties

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief aanpak overlast door vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke opvang

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag van vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het bestaat uit 4 onderdelen: een huishoudelijk reglement, een maatregelenpakket bij overlast, een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties en een klachtenprocedure voor ontheemden. Dit handelingsperspectief is een van de eerste stappen die het Rijk zet om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van overlast in de gemeentelijke opvanglocaties.

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO) - Huishoudelijk reglement GOO

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO) - Klachtenprocedure en formulier

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO) - Maatregelenpakket bij overlast

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO) - Maatregelenpakket bij overlast

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO) - Handreiking Time-outlocaties

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingsperspectief overlast in de gemeente opvanglocatie (GOO) - Handreiking Time-outlocaties

  Het Rijk heeft een handelingsperspectief opgesteld voor gemeenten om overlast door onaangepast gedrag in de gemeentelijke opvanglocaties (GOO) aan te pakken. Het handelingsperspectief bevat voorbeelden van het huishoudelijk reglement en van maatregelen bij overtreding, evenals een handreiking voor het opzetten van decentrale time-outlocaties. Een vierde onderdeel van het handelingsperspectief is een klachtenprocedure voor ontheemden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de geblokkeerde herbenoeming van klokkenluiders bij het College voor de Rechten van de Mens

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) beantwoordt vragen over de geblokkeerde herbenoeming van klokkenluiders bij het College voor de Rechten van de Mens. De vragen zijn van het Kamerlid Leijten (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluit kritiek conclusies Commissie Dossier J A Poch

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over haar besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek ging over informatie rond de kritiek van strafrechtdeskundigen op 1 van de conclusies van de Commissie Dossier J.A. Poch.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Integriteit, discriminatie en racisme

  Bijlage bij het 1e halfjaarbericht Politie 2023. De bijlage geeft een overzicht van de stand van zaken rondom de thema’s integriteit, discriminatie en racisme bij de politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memo - SLM contractering AWS juni 2023

  Microsoft, Google Caoud en Amazon Webs Service (SLM) informeert over het op 1 juni 2023 getekenede contract tussen de Staat en Amazon Web Services (AWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • DTIA AWS EG - Dutch government - AWS

  Data Transfer Impact Assessment (DTIA) on the transfer of Content Data to the USA processed in Amazon EC2, Amazon S3, and Amazon RDS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • DPIA Amazon Web Services (AWS)

  Data protection impact assessment on the processing of personal data with Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and Amazon RDS with a MySQL database. Version 1.2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Woo besluit over de toekomst van interlandelijke adoptie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluit over de toekomst van interlandelijke adoptie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek ging over  de totstandkoming van het standpunt over de toekomst van interlandelijke adoptie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 2e deelbesluit Woo WGS

  Minister Yesilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over een beslissing op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid overheid (Woo). Het verzoek ging over de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS). Dit is het 2e deelbesluit op het verzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over 2e deelbesluit Woo WGS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de zaak De Mos

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Haagse oud-wethouder De Mos vrijgesproken van corruptie'. De Tweede Kamerleden Wilders (PVV) en Van Haga (Groep van Haga) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomst onderzoek naar aanleiding van signaal over rapporten van de ADR over DigiD

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het forensische digitaal onderzoek naar mogelijk aangepaste rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR). Het ging om verschillen tussen de (assurance-)rapporten over ICT-beveiligingsassessments DigiD die de ADR in opdracht van Justis oplevert en de (assurance-)rapporten die Logius, de beheerder van DigiD, heeft ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Managementsamenvatting onderzoek Cupertino

  Managementsamenvatting uit het onderzoeksrapport over de uitkomsten van het forensische digitaal onderzoek naar mogelijk aangepaste rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR). De managementsamenvatting geeft een beeld over de aanleiding, aanpak, bevindingen en de conclusies uit dit onderzoeksrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] managementreactie auditrapport DJI baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut 2022

  [INGETROKKEN]

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomst onderzoek naar aanleiding van signaal over rapporten van de ADR over DigiD

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluit opschorting interlandelijke adoptie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over 2 besluiten op 2 verzoeken op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het gaat om het besluit om de opschorting van interlandelijke adopties op te heffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslagen 2022 Landelijk Bureau Bibob en Kwaliteitscommissie Bibob

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 Kwaliteitscommissie Bibob

  De Kwaliteitscommissie Bibob beoordeelt de adviezen van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) in het jaar 2022. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2022 en Kwaliteitscommissie Bibob 2022

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het jaarverslag van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) over het jaar 2022. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Ook stuurt hij het Jaarverslag Kwaliteitscommissie Bibob 2022. Hij gaat daarbij in op beide jaarverslagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2022

  Het jaarverslag gaat over de activiteiten van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) in het jaar 2022. Bibob staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek over uitspraak gerechtshof over gebruik ras en etniciteit bij MTV controles

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek over uitspraak gerechtshof over gebruik ras en etniciteit bij MTV controles

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister Bruins Slot (BZK) reageren op het verzoek van de Tweede Kamer uit de regeling van werkzaamheden van 14 februari 2023. De Kamer verzocht om een integrale kabinetsreactie op de uitspraak van het gerechtshof in het hoger beroep. Deze ging over het gebruik van ras en etniciteit als indicator in selectiebeslissingen door de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij Mobiel Veiligheidscontroles (MTV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Woo deelbesluit 1 WGS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over melding van een vermoeden van een misstand bij het College voor de Rechten van de Mens

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over melding van een vermoeden van een misstand bij het College voor de Rechten van de Mens

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over een melding van een vermoedelijke misstand bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Hij laat de melding onderzoeken door een onafhankelijke commissie onder leiding van mevrouw mr. Sorgdrager.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo deelbesluit 1 WGS

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over een beslissing op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid overheid (Woo). Het verzoek ging over de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden (WGS). Het gaat om een 1e deelbesluit. Er volgen nog 2 deelbesluiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met 2e beleidsreactie op rapport Raad voor de Rechtshandhaving corruptiebestrijding BES

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV)  en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeren de Tweede Kamer over de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'Opvolging aanbevelingen corruptiebestrijding op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) en de sturing daarop' van de Raad voor de Rechtshandhaving. Zij hadden het rapport op 14 oktober 2022 naar de Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met 2e beleidsreactie op rapport Raad voor de Rechtshandhaving corruptiebestrijding BES

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Verzamelbrief ondermijnende criminaliteit en toepassing Bibob door Rijksonderdelen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op