Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Kamerbrief bij rapport ‘Het kind van de rekening’

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het rapport ‘Het kind van de rekening. Waarom door de toeslagenaffaire gedupeerde gezinnen te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel’ naar de Tweede Kamer. De minister gaat ook kort in op de inhoud van het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden nadere Kamervragen over ontwerp ouderschapsverordening

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op nadere vragen  over het voorstel voor een verordening voor wederzijdse erkenning van afstamming binnen de Eruopese Unie (EU). De Eerste Kamerfractie van de PVV had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel kind draagmoederschap en afstamming

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet kind, draagmoederschap en afstamming naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport bevat het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het hoger beroep van moeders die gedwongen hun kind moesten afstaan in de periode 1956 tot en met 1984

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht over het hoger beroep om erkenning van de Staat af te dwingen voor het onrecht dat moeders gedwongen hun kind moesten afstaan in de periode 1956 tot en met 1984. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de memorie van antwoord naar de Eerste Kamer over een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over het Fiche Ouderschapsverordening

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het het Fiche: Ouderschapsverordening. De Tweede Kamerfracties van D66, VVD, SGP en BBB hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het Fiche Ouderschapsverordening

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het fiche over het wetsvoorstel voor een verordening voor de wederzijdse erkenning van afstamming. De vaste Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over Verzamelbrief Familie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van zijn brief over recente ontwikkelingen op het gebied van personenrecht en familierecht. De vragen gingen over ouderlijk gezag en adoptie en zijn gesteld door de Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en PVV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen Eerste Kamer over Verzamelbrief Familie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van zijn brief over recente ontwikkelingen op het gebied van personenrecht en familierecht. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en PVV hadden de vragen gesteld. Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen EK over Verzamelbrief Familie (PDF | 1 pagina | 156 KB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht oproep tot afschaffing draagmoederschap

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Experts wereldwijd roepen op tot afschaffing draagmoederschap'. Het Tweede Kamerlid Van der Staaij (SGP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op