Zoekresultaten  1-10 van de 297 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Uitvoeringsagenda Klimaat & Energie

  Uitvoeringsagenda Klimaat & energie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De agenda richt zich op de beleidsterreinen van OCW: onderwijs (huisvesting, scholing), cultuur (monumenten, culturele en creatieve sector, leefomgeving en mobiel erfgoed) en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij OCW uitvoeringsagenda Klimaat & Energie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij OCW uitvoeringsagenda Klimaat & Energie

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de uitvoeringsagenda Klimaat & energie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij geven daarbij een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over resterend bedrag restauratie Oldambster boerderij in Drieborg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluit op Woo-verzoeken over werking Inspectie van het Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van 2 Woo-besluiten over de werking van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluit op Woo-verzoeken gedragingen voormalig minister Wiersma

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van een Woo-besluit op 3 verzoeken over de gedragingen van voormalig minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoeken onderwijsvrijheid en leenstelsel

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie in reactie op enkele verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over subsidiëring jongerenorganisaties

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoord op vragen over de subsidiëring van jongerenorganisaties. De Tweede Kamerleden Westerveld en Bouchallikh (beiden GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek Ambtsberichten PvO

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van informatie in reactie op een verzoek op grond van de Wet Open Oveheid (Woo). De informatie gaat over de ambtsberichten van de Inspectie van het Onderwijs over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek instroom internationale studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie in verband met een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het verzoek ging over de instroom van internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op