Zoekresultaten  1-10 van de 30 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over gezondheidsschade door stikstofuitstoot

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de gezondheidsschade door stikstofuitstoot. De Tweede Kamerleden Vestering en Van Esch (beiden PvdD) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gezondheidsschade door stikstofuitstoot

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten. Kamerbrief over resultaten onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten (PDF | 4 pagina's | 242 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten (PDF | 4 pagina's | 123 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over UNESCO-brief over gaswinning in Waddengebied

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de UNESCO-brief over gaswinning in het Waddengebied. Het Tweede Kamerlid De Groot (D66) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over UNESCO-brief over gaswinning in Waddengebied (PDF | 4 pagina's | 193 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met besluit op motie over PFAS en Hedwigepolder (motie Beckerman-Hagen)

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt een brief over haar besluit op de motie over planning van de ontpoldering van de Hedwigepolder. De motie is ingediend door de Tweede Kamerleden Beckerman (SP) en Hagen (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transparantie over bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem

  Verkenning naar de transparantie en harmonisatie van duurzaamheidsinspanningen en -indicatoren door supermarkten. Transparantie over bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem (PDF | 32 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over een samenhangend pakket ter verduurzaming van de glastuinbouw

  Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van het coalitieakkoord, de samenhang met de uitvoering van het klimaatakkoord en de randvoorwaarden die het kabinet creëert om de glastuinbouw verder te verduurzamen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over effecten van Europese Green Deal op landbouwopbrengst

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de effecten van de Europese Green Deal op de landbouwopbrengst. Het Tweede Kamerlid Boswijk (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Micro-economische verkenning biogrondstoffen: resultaten en analyse

  De overheid wil in het kader van het Klimaatakkoord en de transitie naar circulaire economie hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen bevorderen. Omdat de bio-economie slechts mondjesmaat tot stand komt, is een micro-economische verkenning uitgevoerd naar factoren die bijdragen aan het slagen dan wel mislukken van business op basis van biogrondstoffen. Er is bij ruim 80 ondernemers en organisaties input opgehaald, om daarvan te leren en aanbevelingen te doen voor de toekomst die bijdragen aan versnelling van de toepassing van biogrondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op