Zoekresultaten  1-10 van de 2.724 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
  • Overzicht publicaties ILT oktober tot en met december 2022

    Het document bevat een overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van oktober 2022 tot en met december 2022.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Kamerbrief bij Handhavingsrapportages MAA, RTHA en LA

      Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Handhavingsrapportages 2022 van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en Maastricht Aachen Airport (MAA). Hij gaat daarbij in op de bevindingen.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Aanbiedingsbrief Publicaties ILT van oktober tot en met december 2022

    Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van oktober 2022 tot en met december 2022.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Kamerbrief over Gezond en Actief Leven Akkoord

    Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en informeren over specifieke uitkering aan gemeenten voor de uitvoering van de in het GALA gemaakte afspraken.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Besluit op Woo-verzoek over correspondentie tussen het ministerie van Financiën en KLM

    Besluit op een verzoek om informatie over correspondentie tussen het ministerie van Financiën en KLM in de periode van 1 juni 2020 en 31 augustus 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over geknakte windturbine in Flevoland

    In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Beantwoording motie van de leden Boucke en Erkens

    Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt de motie van de leden Boucke (D66) en Erkens (VVD) over o.a. hoe de Nederlandse en Europese steun zich verhoudt tot de Inflation Reduction Act (IRA).

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Beslisnota bij Kamerbrief over Gezond en Actief Leven Akkoord

    In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Antwoorden Kamervragen over geknakte windturbine in Flevoland

    Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht over de geknakte windmolen in Flevoland en de veiligheid van windmolens. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

    Bekijk document gepubliceerd op