Zoekresultaten  1-10 van de 556 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Imago Monitor Groningen Buitenland

  Monitor om het imago van Groningen te meten door de tijd heen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

  Samenvattend rapport over de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Imago Monitor Groningen

  Monitor om het imago van de provincie Groningen te meten door de tijd heen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Groningen Monitor 2022

  Jaarlijkse monitor, die als onderdeel van een langjarige monitorings- en evaluatiecyclus, de ontwikkeling van het programma en de onderliggende ambities weer geeft ten opzichte van de startsituatie van de regio, zoals opgetekend in de nulmeting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Artikel DvhN - CBS becijfert: ontwikkeling woningprijs in aardbevingsgebied is gelijk aan die van aangrenzende regio's

  Artikel uit het Dagblad van het Noorden (DvhN) van 28 februari 2023 over het CBS-onderzoek naar de waardeontwikkeling van woningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Depositie onderzoek IJmond najaar 2022

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport gaat over herhaalonderzoek naar de depositie (neergedaald stof) van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en metalen in de IJmond -regio (Noord-Holland) in het najaar van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage seismiciteit Groningen - November 2022

  Deze rapportage is opgesteld om te voldoen aan Mijnbouwregeling artikel 1.3a.5 waarin staat dat de houder van de winningsvergunning Groningen-gasveld twee keer per kalenderjaar een rapportage opstelt over ontwikkelingen in de seismiciteit. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Study Plan for Induced Seismicity in Groningen during the Pressure Equilibration Period

  Engelstalig onderzoeksplan van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) voor geïndiceerde seismiciteit tijdens de drukvereffeningsfase in Groningen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versnelling verduurzaming industrie

  Rapport over wat nodig is om de verduurzaming van de industrie te versnellen, met een focus op sturing op verduurzamingsplannen, op zekerheid over aanbod van groene elektriciteit en waterstof en op investeringsbeslissingen van industriële bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse voor Programma Verduurzaming Industrie

  Analyse als input voor een routekaart voor de verduurzaming van de industrie. Analyse voor Programma Verduurzaming Industrie (PDF | 85 pagina's | 2,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op