Zoekresultaten  1-20 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Jaarverslag 2021 - Nationaal Programma Groningen

  Het Nationaal Programma Groningen (NPG) investeert sinds 2018 in de toekomst van Groningen door het versterken van de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen, de natuur en het klimaat. Het jaarverslag laat de belangrijkste momenten en resultaten van 2021 zien. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Onafhankelijke Raadsman 2020-2021

  De Onafhankelijke Raadsman rapporteert over klachten over de afhandeling van schade en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2021 Commissie Bijzondere Situaties

  De Commissie Bijzondere Situaties beschrijft de resultaten van 2021. De Commissie beoordeelt aanvragen voor de regeling Bijzondere Situaties, bepaalt welke extra hulp geboden moet worden en geeft daarin adviezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 commissie mijnbouwschade

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 - Commissie Bijzondere Situaties

  De Commissie Bijzondere Situaties verantwoordelijk voor de onafhankelijke uitvoering van de regeling Bijzondere Situaties. Zij beoordeelt de aanvragen, bepaalt welke extra hulp geboden kan / moet worden en neemt daarin besluiten. De geboden ondersteuning kan variëren van het inschakelen van praktische hulp of zakelijke ondersteuning tot het toekennen van een financiële vergoeding of opkoop van de woning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2020 - Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

  Jaarverslag 2020 waarin opgenomen het verslag van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Nationaal Programma Groningen 2019

  Jaarverslag Nationaal Programma Groningen 2019. Jaarverslag Nationaal Programma Groningen 2019 ( PDF | 66 pagina's | 8,9 MB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klachten over de afhandeling van schade en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen: Jaarrapportage 2018

  Jaarrapportage over 2018 van de Onafhankelijke Raadsman met een aantal suggesties en aanbevelingen over de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Alles is gezondheid 2017

  Jaarverslag over 2017 van Alles is gezondheid, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2015 van de Alderstafel Lelystad

  Verslag van de werkzaamheden en voortgang van de uitvoering van het Aldersadvies Lelystad van 2015.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2015 Omgevingsraad Schiphol

  Het jaarverslag geeft een overzicht van de vormgerving en de inhoud van de werkzaamheden van de Omgevingsraad Schiphol die in 2015 van start ging.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 SodM

  Jaarverslag over 2014 van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM houdt toezicht op de exploratie, winning, transport en opslag van delfstoffen zoals olie, gas en zout, en op de exploratie en winning van aardwarmte (geothermie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Alderstafel Schiphol

  Jaarverslag 2014 van de Alderstafel Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Alderstafel Lelystad

  Jaarverslag 2014 van de Alderstafel Lelystad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Alderstafel Eindhoven

  Jaarverslag 2014 van de Alderstafel Eindhoven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Commissie Bijzondere Situaties Jaarverslag 2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 - Staatstoezicht op de Mijnen

  Het jaarverslag geeft inzicht in de wijze waarop Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) haar toezicht in 2013 heeft uitgevoerd, de samenwerking van SodM met andere toezichthouders nationaal en internationaal en het presteren van SodM zelf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Alderstafel Lelystad

  Het verslag van de Alderstafel voor Lelystad Airport over 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaring (NRV) 2013

  In 2013 is verder gewerkt aan het uitvoeren van de maatregelen uit het convenant Reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen 2012

  In 2012 heeft de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) een aantal belangrijke maatregelen genomen om het risico van aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen te verminderen. In bijgevoegd jaarverslag leest u hier alles over.

  Bekijk document gepubliceerd op